WASSENAAR - De brandweer is tijdens de jaarwisseling druk in touw om op de (brand)meldingen te reageren.

Bij het overgrote deel van deze meldingen gaat het vaak om kleine brandjes op straat die weliswaar overlast geven, maar geen gevaar voor schade of letsel opleveren. Gezien de drukte krijgen alle meldingen een ‘prioriteit’ mee, gebaseerd op ernst en omvang. De brandweer vraagt dan ook om kleine buitenbrandjes, huisvuil enz. zelf te blussen. Bekijk ook de animatie en kijk op www.wassenaar.nl/jaarwisseling.

Bij twijfel altijd 1-1-2 bellen.