ZUID HOLLAND - Op de kruising van de N216 en de Smoutjesweg wordt najaar 2018 een rotonde aangelegd. Op dinsdag 28 november vindt er een informatieavond plaats.

Aanleg rotonde

De aanpak van de veiligheid op de kruising van de Smoutjesweg met de N216 is lange tijd onderwerp van gesprek geweest. Op een bewonersavond in oktober 2016 zijn 2 mogelijkheden voorgelegd om de veiligheid te verbeteren: een extra strook voor linksafslaand verkeer of een rotonde. De grote meerderheid van de aanwezigen had voorkeur voor een rotonde.

De inwoners hebben - met de intentie ‘samen denken, samen doen’ – met elkaar, de provincie, gemeente en het waterschap de middelen bij elkaar gebracht om deze rotonde te realiseren in het najaar van 2018.

Informatieavond

Het projectteam “realisatie Rotonde Goudriaan” van provincie en gemeente organiseert op dinsdag 28 november 2017 een informatieavond in Het Dorpshuis, Stadhoudersplein 8 te Ottoland.

Het programma:

  • 19:00 – 19:15 ontvangst met koffie en thee

  • 19:15 – 19:30 opening door Ben Roos van de gemeente Molenwaard en voorstellen projectteam provincie Zuid-Holland

  • 19:30 – 20:00 presentatie voorlopig ontwerp

  • 20:00 – 21:00 ruimte voor vragen en informele afsluiting