ZUID HOLLAND - Nederland kan op circulair vlak een voorsprong nemen op de rest van de wereld. De logistieke voorzieningen van ons land zijn van zo’n hoog niveau dat Nederland de wereldwijde koploper kan worden.

We moeten zorgen dat het hier niet blijft bij mooie woorden, maar dat het wordt omgezet in waardevolle netwerken en ondernemerschap”, zo begon Hans de Boer (voorzitter VNO NCW) deze week een bijeenkomst bij Heineken in Zoeterwoude over duurzaamheid, groene groei en Groene Cirkels. Meer dan 150 bedrijven toonden interesse en kwamen naar Zoeterwoude om ideeën uit te wisselen en te kijken of zij konden meedoen aan Groene Cirkels.

Spetterende samenwerking

Groene Cirkels is een samenwerking tussen Heineken, Hoogheemraadschap van Rijnland, Naturalis, Wageningen Environmental Research en de provincie op het gebied van duurzaamheid, energie, slimme mobiliteit, biodiversiteit en water om te komen tot onder andere een klimaatneutrale brouwerij en een duurzame economie. “Onze CO2-afdruk vertegenwoordigt maar 11% binnen de hele keten. Dus willen we echt iets veranderen, moeten we samenwerken”, stelt Jan Kempers, directeur Sustainable Development van Heineken Nederland. “De transitieopdracht ligt voor ons allemaal. Om de samenwerking te structureren, hebben wij het model van de Groene Cirkels ontwikkeld waar iedereen makkelijk toe kan treden en ook een stap kan zetten in de eigen ontwikkeling. Deze strategie, daar spettert de samenwerking vanaf.” Han Weber, gedeputeerde van Zuid-Holland, benadrukt het succes van de formule en ziet daar een vernieuwend principe aan ten grondslag liggen: “Eerst keken ondernemers naar de overheid en andersom om te zien wie het eerst in beweging ging komen. Nu zijn we echt partners. De initiatieven leveren heel veel op. De samenwerking in de hele keten is onstuitbaar".