WASSENAAR - De eigenaar van de aanhangwagen die is geplaatst op de Rodenburglaan ter hoogte van huisnummer 34 wordt verzocht contact op te nemen met de gemeente Wassenaar.

Na het labelen van de aanhangwagen is deze niet door de eigenaar verwijderd binnen 7 dagen. Dit is in strijd met de APV van Wassenaar 2014, artikel 5:6 lid 2. De eigenaar krijgt de gelegenheid om binnen 7 dagen na publicatie van deze kennisgeving de vouwwagen te verwijderen. Als de vouwwagen niet is verwijderd na deze termijn, dan wordt deze door de gemeente van de openbare weg verwijderd en worden de kosten op de eigenaar verhaald.

Meer informatie

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 14070.