WASSENAAR - Burgemeester Aptroot heeft aan Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, te kennen gegeven begin volgend jaar het ambt van waarnemend burgemeester in Wassenaar te willen neerleggen.

De commissaris zal binnen afzienbare tijd de fractievoorzitters van de Wassenaarse gemeenteraad uitnodigen voor een gesprek over het vervolg en de benoeming van een nieuwe waarnemend burgemeester.

Benoeming waarnemend burgemeester Wassenaar

De heer Aptroot is op 16 januari 2017 benoemd als waarnemer in Wassenaar. De burgemeester kreeg als opdracht om samen met de betrokkenen de bestuurlijke verhoudingen in Wassenaar te normaliseren. Daarnaast werd hij gevraagd tot een oriëntatie te komen op de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Charlie Aptroot is (en blijft) daarnaast burgemeester van Zoetermeer. Hij heeft aangegeven zich daar volledig op te willen focussen in het nieuwe jaar.