WASSENAAR - De burgemeester van Wassenaar heeft het beleidskader vastgesteld van de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet.

Het betreft hier het in voorkomende gevallen tijdelijk sluiten van woningen en lokalen, wanneer deze worden gebruikt voor de verkoop, aflevering of verstrekking van soft- en/of harddrugs of wanneer deze middelen daarvoor aanwezig zijn. Het gehele besluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl of hieronder downloaden..

Te downloaden: