WASSENAAR - Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar is voornemens:

  • Om in de Fagelstraat en de Goudtstraat de verkeersborden aan te passen waardoor het eenrichtingsverkeer en het stop/parkeerverbod aangepast wordt. In beide straten wordt het inrijverbod vanuit de Van der Wervestraat ingetrokken en voor beide straten wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, waarbij het verkeer vanaf de Van Cranenburchlaan de Fagelstraat of Goudtstraat inrijdt. Komende vanaf de Van Cranenburchlaan is dan voor bestuurders ook duidelijk dat hier eenrichtingsverkeer geldt. De huidige situatie wordt hierdoor verduidelijkt. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor (brom)fietsers.
  • Om in de Fagelstraat en de Goudtstraat het stopverbod in te trekken. Als op de weggedeelten waar het stopverbod geldt een auto stilstaat, hindert deze het overig verkeer. Dat is wettelijk al niet toegestaan. Omdat er geen zijwegen zijn zal na het verwijderen van het stopverbod het parkeerverbod aan de zijde van de huizen automatisch gelden tot aan de Van der Wervestraat.

Ter inzage

Het voornemen voor dit besluit is ten behoeve van de openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Awb op woensdag 6 december2017 gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Dit besluit is in zijn volledigheid in te zien op de site www.officiëlebekendmakingen.nl, de digitale Staatscourant. Ook is het besluit in te zien tijdens kantooruren op het Gemeentekantoor te Wassenaar, bij de centrale balie aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Binnen zes weken na de dag dat dit voornemen bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 499, 2240 AL Wassenaar.