ZUID HOLLAND - Het groot onderhoud aan de parallelwegen Overbuurtseweg en de Hoefweg van de N209 is op 31 oktober 2017 feestelijk afgesloten door Arjan Driesprong, directeur van Dienst Beheer Infrastructuur en de vier netbeheerders Stedin, Dunea, KPN en Tennet.

Er werd geproost op een fijne samenwerking met alle betrokken bewoners.

Kabels en leidingen

Tussen februari en oktober 2017 voerde de provincie werkzaamheden uit aan de parallelwegen Overbuurtseweg en de Hoefweg van de N209. De parallelwegen zijn verbreed en er zijn drempels aangelegd. Het verbreden van de weg ging niet gemakkelijk door de vele aanwezige kabels en leidingen die verlegd moesten worden. Daarom werkte de provincie nauw samen met de netbeheerders Stedin, Dunea, KPN en Tennet. De directeur van Dienst Beheer Infrastructuur binnen de provincie, Arjan Driesprong, is enthousiast over de samenwerking: “Zonder deze samenwerking hadden we veel langer over het werk gedaan. Het is goed om te zien dat we samen problemen oplossen en het werk op dezelfde manier aanpakken”.

Impact op de omgeving

De werkzaamheden hebben veel impact gehad op de omgeving. Daarom zijn er in een vroeg stadium keukentafelgesprekken gevoerd met de direct betrokken bewoners. De omgeving is gedurende het werk erg betrokken geweest. Een bewoner bedankt uitvoerder Sam de Groot: “Een groot compliment aan Sam, hij stond altijd klaar met een oplossing als er wat was!” Ook Arjan Driesprong is erg tevreden: “Er is nog niet eerder zo intensief samengewerkt met bewoners en netbeheerders om de overlast zo veel mogelijk te beperken”.

De toekomst

Het groot onderhoud aan parallelwegen is onderdeel van het streven naar veilige en bereikbare wegen in de provincie Zuid-Holland. Arjan: “Het doel van de provincie is vlot en veilig over weg en water. Bereikbaarheid is belangrijk. We maken het voor iedereen makkelijker om op de bestemming te komen”.