WASSENAAR - Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft besloten om de Paauwlaan en de zuidelijke aansluiting van de Raadhuislaan zo spoedig mogelijk af te sluiten van de N44. Dat betekent dat het voor het autoverkeer niet meer mogelijk is om vanaf de N44 de Paauwlaan of de Raadhuislaan (zuidelijke aansluiting) in en uit te rijden. Voor (brom)fietsverkeer en voetgangers blijft deze mogelijkheid er uiteraard wel.

Er hebben zich in korte tijd meerdere (zeer) ernstige verkeersongevallen voorgedaan op de kruising van de Paauwlaan met de N44. Dit komt onder andere door de zeer verkeersgevaarlijke aansluiting van de Paauwlaan en de vergelijkbare aansluiting van de Raadhuislaan (zuidelijke aansluiting) op de N44. Afslaand verkeer vanaf de N44 leidt regelmatig tot conflicten met passerende fietsers en bromfietsen op het fietspad. Ook is er geen afrit/uitvoegstrook op de N44 aanwezig om tijdelijk stil te staan om het (brom)fietsverkeer voor te laten gaan. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Paauwlaan en de zuidelijke aansluiting van de Raadhuislaan aan de zijde van de N44 af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, om daarmee ernstige verkeersongevallen in het vervolg te voorkomen.

Afsluitingen

De doorgang vanuit de Raadhuislaan (zuidelijke aansluiting) en de Paauwlaan naar de N44 en vice versa zal fysiek onmogelijk worden gemaakt door de plaatsing van obstakels. Verder worden aan de andere zijde van de Paauwlaan en op de kruising Raadhuislaan-Victorialaan borden geplaatst die aangeven dat de weg doodloopt.

Planning

Gelet op het aantal ongevallen in een relatief korte periode alsmede de ernst ervan, is het wenselijk dat deze afsluitingen snel worden ingevoerd. In overleg met Rijkswaterstaat is daarom besloten dat de afsluiting al in de week van 20 november ingaat. Er worden borden geplaatst om de gewijzigde verkeerssituatie aan te geven. De afsluitingswerkzaamheden vinden plaats

in de nacht van 24 op 25 november.

Bereikbaarheid Paauwlaan

De Paauwlaan wordt een voor het autoverkeer doodlopende weg. Doorgaand verkeer over de Paauwlaan van/naar de N44 is niet meer mogelijk. Dat betekent dat de Paauwlaan alleen nog voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar is via de Backershagenlaan en de Prinsenweg. Het autoverkeer in de Paauwlaan neemt hierdoor af, omdat alleen nog bestemmingsverkeer van de straat gebruik zal maken.

Bereikbaarheid Raadhuislaan

De Raadhuislaan wordt vanaf de Victorialaan in zuidelijke richting doodlopend. Doorgaand verkeer via de Raadhuislaan van/naar de zuidelijke aansluiting op de N44 is niet meer mogelijk. Dat betekent dat de Raadhuislaan alleen nog maar bereikbaar is via de noordelijke aansluiting op de N44 en via de Victorialaan.