ZUID HOLLAND - De provincie Zuid-Holland kijkt ernaar uit om met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen te werken aan het oplossen van het dreigende woningtekort.

De provincie is hierover al in gesprek met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders in Zuid-Holland waarbij we ons vooral richten op het realiseren van een versnelde woningbouw.

Oververhitte woningmarkt

De trek naar de steden doet zich in heel Nederland voor en dus ook in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland ziet, zoals de Staat van de Woningmarkt 2017 ook vaststelt, een oververhitte woningmarkt waardoor het voor inwoners van Zuid-Holland steeds lastiger wordt om een geschikte woning te vinden. Daarom stuurt de provincie op het versnellen van de realisatie van bouwplannen binnen bestaande dorpen en steden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een Verstedelijkingskoers, het maken van concrete afspraken met de woonregio’s om de juiste woning op de juiste plek te krijgen (zogenaamde ‘regionale woonvisies’) en in te zetten op transformatie van bestaande gebouwen.

Bestuurlijke conferentie

Op 24 november en 7 december 2017 komen bestuurders en beslissers van rijk, gemeenten, woningcorporaties, bouwers, vervoerders en investeerders samen om concrete afspraken te maken over het versnellen van de woningbouw in Zuid-Holland in relatie tot bereikbaarheid, economie, vitaliteit en verduurzaming.