ZUID HOLLAND - Provincie Zuid-Holland stelt een instrument beschikbaar waarmee gemeenten en partners in hun woonbeleid beter rekening kunnen houden met de veranderende zorgvraag. Dat maakte gedeputeerde Adri Bom-Lemstra bekend na een succesvol experiment met de WoonZorgwijzer.

Veranderingen in de zorg zorgen ervoor dat inwoners met een intensieve zorgvraag langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat vraagt mogelijk om ander type woningen of andere inrichting van de woonomgeving. En daarmee om andere invulling van het woonbeleid. Maar hoe? Uit een experiment van de provincie Zuid-Holland en Platform 31 blijkt dat de tool de WoonZorgwijzer - een digitale kaart die enkele jaren geleden is ontwikkeld door Rigo - hierbij kan helpen. Daarom kunnen nu alle gemeenten gebruikmaken van de kaart, een verzameling van openbare data die door slim combineren een beeld geeft van welke zorgdoelgroepen waar wonen.

Nieuwe inzichten

Tijdens het experiment hebben Delft, Rotterdam en Hoeksche Waard gewerkt met de WoonZorgwijzer. In sommige gevallen zorgde de kaart voor herkenning, bijvoorbeeld een wijk waar veel vraag is naar thuiszorg kleurde ook in de tool ‘rood’. In andere gevallen leverde de WoonZorgwijzer nieuwe inzichten op. Daarbij ging het vooral om inzicht in omvang en spreiding van zorgdoelgroepen, combinaties van doelgroepen in een gebied en combinaties van beperkingen in een gebied. Voor alle deelnemers geldt dat het koppelen van data uit de WoonZorgwijzer aan andere databestanden, zoals Wmo-indicaties, tot nieuwe inzichten en mogelijkheden leidt.