ZUID HOLLAND - De provincie investeert zowel in 2018 als in 2019 150.000 euro in digitale toegankelijkheid van erfgoedcollecties in Zuid-Holland ten behoeve van het bevorderen van kennisdeling.

Op 1 januari 2018 start het programma Digitalisering Cultureel Erfgoed. Bij alle erfgoedinstellingen, die over een collectie beschikken, bestaat een sterke behoefte aan meer (basis)kennis over het digitaliseren van hun collecties. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Zuid-Holland en het Erfgoedhuis Zuid-Holland gaat de provincie collectiebeherende erfgoedinstellingen stimuleren collecties digitaal te ontsluiten. Het digitaliseringsproject bestaat uit een drietal programmaonderdelen die digitale beschikbaarheid van erfgoedcollecties ondersteunen, professionaliseren en promoten.

Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

Op 1 januari 2018 wordt het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland ingesteld. Dit themafonds wordt medegefinancierd en beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Zuid-Holland. Het fonds daagt erfgoedinstellingen uit om nieuwe verbindingen aan te gaan met publieksgroepen die normaal gesproken wat verder van de instellingen afstaan. Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten kunnen 4 keer per jaar worden ingediend. Er zijn 4 inzendtermijnen die sluiten op respectievelijk 1 januari 2018, 15 maart 2018, 15 juni 2018 en 15 september 2018. Aanvragen kunnen hier ingediend worden.

Steunpunt voor digitalisering van erfgoedcollecties

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert in opdracht van de provincie een steunpunt voor erfgoedinstellingen. Met het steunpunt wordt beoogd de (basis)kennis over digitaliseren en het delen van deze kennis te vergroten. In 2018 en 2019 worden verschillende cursussen en diensten aangeboden om medewerkers en vrijwilligers van erfgoedinstellingen te ondersteunen op het gebied van digitalisering van hun collectie(s). Meer informatie op www.erfgoedhuis-zh of via digitalisering@erfgoedhuis-zh.nl.

Toegankelijkheid erfgoedcollecties

Voor het toegankelijk maken van de Zuid-Hollandse erfgoedcollecties wordt aangesloten bij het digitale platform van de Canon van Nederland en de Canon van Zuid-Holland, waar lokale en regionale thema's uit Zuid-Holland zijn toegevoegd. Deelname aan de website is voor eenieder gratis onder voorwaarde dat de data beschikbaar komt via het collectieregistratiesysteem.

Vanuit het provinciaal programma Transparante en Open Provincie (TOP) worden meerdere initiatieven rondom digitalisering van het cultureel erfgoed ondersteund.

De provincie wil samen met anderen erfgoed helpen beschermen, beleefbaar maken en benutten, zodat het een waardevolle toekomst krijgt. Digitalisering is hiervan een mooi voorbeeld. Door culturele erfgoedcollecties digitaal te ontsluiten en toegankelijk te maken voor het grote publiek blijft ons erfgoed ook voor de toekomst behouden.