ZUID HOLLAND - De gemeente Albrandswaard en de provincie Zuid-Holland weten elkaar steeds beter te vinden in de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. Dat was de gezamenlijke conclusie na een gesprek tussen de gemeenteraad van Albrandswaard en commissaris van de Koning Jaap Smit tijdens diens ambtsbezoek aan de gemeente op donderdag 2 november.

Bij het besluit over de aanleg van de Tweede Maasvlakte in 2005 is door het toenmalige kabinet besloten dat in de Rotterdamse regio 750 hectare natuur- en recreatiegebied moet worden aangelegd waarvan 600 hectare in Midden-IJsselmonde, het Buijtenland van Rhoon. Het project kent een lange en moeizame geschiedenis waar nu flinke stappen worden gezet. De fractievoorzitters van Albrandswaard en de commissaris constateren dat ze er beter in slagen om vanuit een gezamenlijke doelstelling aan een gezamenlijke uitdaging te werken om een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen. Een recent succes is het driejarige experiment om 70 hectare te gaan ontwikkelen tot hoogwaardige akkernatuur in de Zegenpolder.

Succesvol kernenbeleid

Tijdens het ambtsbezoek sprak de commissaris ook met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven als Stichting Welzijn Albrandswaard, Woonvisie, de wijkteams en Abel, het restaurant en grand café in de Johannapolder, onderdeel van natuurgebied De Rhoonse Grienden, met een golfbaan, handboogschietbaan en klimbos. Dit was tevens de locatie van het ambtsbezoek. “Het was goed om van hen te horen dat het er in Albrandswaard oog is voor de eigen cultuur binnen de kernen Rhoon, Poortugaal en Portland. Sterke gemeenschappen binnen één gemeente”, aldus de commissaris.

Blik naar buiten

In zijn gesprek met de wethouders en de burgemeester van Albrandswaard vroeg de commissaris aandacht voor een goede ambtelijke en bestuurlijke samenwerking met Ridderkerk en Barendrecht. Albrandswaard is een prachtige gemeente met veel kwaliteiten, maar door de samenwerking kan Albrandswaard beter strategische doelstellingen op het terrein van groen, duurzaamheid, wonen en ruimtelijke ontwikkeling realiseren en een sterkere positie in bovenlokale ontwikkelingen verwerven. Ook de samenwerking met Rotterdam in de Eemhaven en de metropoolregio Rotterdam Den Haag kwamen aan bod.