WASSENAAR - De meeste watermeteraansluitingen van Dunea hebben een capaciteit van 1.500 liter per uur maar soms een capaciteit van 2.500 liter per uur.

Het verschil in vastrechtkosten bedraagt € 130,34 (incl. BTW). Het is dus lonend om na te gaan of de watermeter die u hebt, past bij de watercapaciteit die u nodig heeft. Dit kunt u nagaan op de website van Dunea via de ‘beslisboom capaciteit’

www.dunea.nl/leveringscapaciteit

Vervangingskosten

Wanneer u uw watermeter met een capaciteit van 2.500 liter per uur wilt laten vervangen door een kleiner exemplaar met een capaciteit van 1.500 liter per uur kost dit in principe €199,28 inclusief BTW. Dunea beoordeelt het uiteindelijke bedrag op basis van de werkelijke situatie. Afgezet tegen het verschil in vastrecht heeft u deze kosten er in twee jaar uit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Dunea www.dunea.nl.