ZUID HOLLAND - Voor 2018 heeft de provincie Zuid-Holland opnieuw gekozen voor het beleefbaar en toegankelijk maken van erfgoed.

Er komt ruim €3 miljoen beschikbaar voor restauraties binnen de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Daarnaast is in 2018 nog eens €400.000 beschikbaar ter bevordering van herbestemming van deze rijksmonumenten. Er kan daarmee subsidie worden aangevraagd voor maatregelen die de toegankelijkheid en duurzaamheid van het monument vergroten. Ook is er €1,5 miljoen beschikbaar voor restauratie van monumenten binnen de 7 erfgoedlijnen.

Naast het beschikbaar stellen van het budget heeft de provincie ook besloten om de paragraaf herbestemming van de subsidieregeling te wijzigen om de publieke toegankelijkheid van de monumenten meer te beleven en te waarderen. Met de wijziging dienen monumenten minimaal 30 dagen per jaar geopend te zijn voor het publiek. Van 1 december 2017 tot 1 maart 2018 kan een aanvraag voor restauratie en voor herbestemming worden ingediend.

Herbestemming van monumenten is slim ruimtegebruik

De provincie wil dat zo veel mogelijk leegstaande monumenten een nieuwe functie krijgen, zodat er voldoende inkomsten worden gegenereerd om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. Niet alleen als het gaat om monumenten, maar ook voor kantoren, winkels of bedrijventerreinen. De ruimte in Zuid-Holland is schaars en dus moeten we er zo slim mogelijk mee omgaan.

Een goed voorbeeld is het rijksmonumentale Zakkendragershuis in Schiedam. Op 10 november 2017 heeft gedeputeerde Rik Janssen tijdens het Feest der Leegstand een compliment aan de gemeente Schiedam uitgedeeld voor de succesvolle restauratie en herbestemming ervan. Het monumentale karakter is leidend geweest bij de herbestemming en de authentieke inrichting is goed teruggebracht. Het Zakkendragershuis is nu geschikt voor horeca en museale doeleinden. De provincie heeft financieel ondersteund vanuit de erfgoedlijn Trekvaarten.

Campagne ‘Dat is SLIM! Ruimtegebruik’

De provincie werkt samen met gemeenten, Rijksoverheid, vastgoedeigenaren, ondernemers en kennisinstellingen. Met als doel om aantrekkelijke steden en dorpen te creeren waar mensen graag wonen en bedrijven in de rij staan om zich te vestigen. Om dat een extra impuls te geven, organiseert de provincie de campagne ‘Dat is SLIM! Ruimtegebruik’. Tijdens de campagne gaat zij op zoek naar slimme oplossingen voor leegstand. Alle inwoners van Zuid-Holland worden uitgenodigd om een SLIM! idee in te dienen voor een leegstaand pand of terrein. Dat kan een ‘wild’ idee zijn, maar ook een doorgerekend plan. De prijs voor het beste idee is een verzorgd weekend in Hotel New York.