WASSENAAR - Steeds meer Wassenaarders sluiten zich aan bij een WhatsAppbuurtpreventiegroep of richten zelf een groep op in de wijk.


Na de aanmelding van de wijk Rijksdorp groeit het aantal naar bijna 2000 deelnemers!

Het afgelopen halfjaar hebben de WhatsAppbuurtpreventiegroepen meerdere malen zijn waarde bewezen bij verdachte situaties, vermissingen en andere strafbare feiten.

Om de dekking uit te breiden zijn wij nog op zoek naar beheerders uit de volgende wijken/omgeving:
- De kieviet
- Oud Wassenaar
- Oostdorp
- Strandwal
- Burchtplein
- Deijlerweg

Beheerders zijn vrij in het bepalen van de grootte en het aantal deelnemende straten.

Aanmelden, en meer informatie over Whatsappbuurtpreventie, is te vinden op www.alerteburen.nl/wassenaar