WASSENAAR - Wethouder Inge Zweerts de Jong: “Het is belangrijk dat kinderen onbezorgd mee kunnen doen met activiteiten op school, sport en de maatschappij, ook als hun ouders een laag inkomen hebben. De gemeente heeft voor deze doelgroep een aantal regelingen in het zogenaamde Kindpakket. Per 1 augustus 2018 verruimt de gemeente de hoogte van de inkomensgrens zodat meer gezinnen en kinderen gebruik kunnen maken van de regelingen. Daarnaast komen kinderen op het basisonderwijs vanaf komend schooljaar ook in aanmerking voor het Kindpakket . Dit is mogelijk door extra structureel geld vanuit het Rijk.”

Vanaf 1 augustus 2018 komen gezinnen tot 130% van de bijstandsnorm in aanmerking voor het Kindpakket. Op dit moment ligt de inkomensgrens nog op 110%. Dat betekent dat veel meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen mee te kunnen doen op school. “Ik ben er trots op dat we dit in Wassenaar mogelijk hebben kunnen maken. Er zijn helaas nog veel gezinnen die in armoede leven. Met de verruiming van de inkomensgrens kunnen we meer kinderen ondersteunen op school doordat ze mee kunnen doen met sport en andere activiteiten. En dit is voor de ontwikkeling van een kind natuurlijk erg belangrijk,” aldus wethouder Zweerts de Jong.

Nu ook voor basisonderwijs

Vanaf komend schooljaar komen ook kinderen op het basisonderwijs in aanmerking voor het Kindpakket. Kinderen op het voortgezet onderwijs kwamen al in aanmerking voor de regelingen. Het gaat om een bijdrage in de schoolkosten die nu ook beschikbaar is voor het basisonderwijs.

Stichting Leergeld, zwemdiploma en peuterspeelzaal

Naast de uitbreiding van regeling stelt de gemeente Wassenaar ook extra geld ter beschikking voor Stichting Leergeld Wassenaar. Ook stelt de gemeente nu jaarlijks geld beschikbaar voor het diplomazwemmen voor kinderen uit minimagezinnen in groep 3. Als laatste is er geld beschikbaar om de opvang voor de peuterspeelzaal mogelijk te maken voor minimagezinnen.

Mogelijk door extra geld van het Rijk

De uitbreiding van het Kindpakket en de bijdrage aan Stichting Leergeld Wassenaar is mogelijk met het extra geld dat het Kabinet vanaf 2017 jaarlijks aan gemeenten geeft voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Gemeente Wassenaar ontvangt per jaar circa €100.000.