WASSENAAR - Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 16 januari 2018 besloten om de Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Wassenaar 2017 vast te stellen.

De beleidsregels zijn aangepast naar de wijzigingen voor beschut werk in de Re-integratieverordening Participatiewet 2017 Wassenaar. In de re-integratieverordening zijn de wetswijzigingen uit 2017 opgenomen. Hierdoor is het artikel over beschut werk in de beleidsregels overbodig geworden en wordt daarom geschrapt.

Inzage

De beleidsregels liggen gedurende twaalf weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis aan de Johan de Wittstraat 45. De beleidsregels kunt u ook downloaden onder dit bericht.

Te downloaden: