WASSENAAR - De gemeente Wassenaar is één van de eerste gemeenten in Nederland die de voorjaarsnota 2019 online aanbiedt aan bestuur, inwoners en geïnteresseerden. Op deze website kunt u overzichtelijk zien hoe het staat met de doelen die de gemeente wil bereiken in 2019. Een groen stoplicht geeft aan dat het doel bereikt is, bij rood gaat het niet lukken en een oranje stoplicht geeft aan dat bijsturing noodzakelijk is. Hierbij gaat het om de bijsturing op gestelde doelen en wordt er onderscheid gemaakt in het bijsturen op beleid en bijsturen op financiën. Hiermee geeft de voorjaarsnota een beter inzicht in de voortgang van de beleidsdoelstellingen en het budget.


Wethouder financiën, Hubert Schokker beaamt: ‘Het is een prachtig instrument. Het is mooi dat het voor inwoners toegankelijk wordt om op deze manier de financiën voor Wassenaar te volgen. De Voorjaarsnota laat echter ook de lastige huidige financiële situatie zien. Maar ook deze informatie is belangrijk om te delen en inzichtelijk te maken voor iedereen.’


Voorjaarsnota anno 2019

In deze voorjaarsnota 2019 vindt u de stand van zaken omtrent de doelen die de gemeente wil bereiken in 2019. In het maatschappelijke en fysieke domein, de projecten die er lopen en de financiële afwijkingen in 2019 ten opzichte van de Programmabegroting 2019. De gemeente Wassenaar presenteert voor het eerst de voorjaarsnota via deze website en is voor iedereen toegankelijk. Bekijk nu de voorjaarsnota van 2019 op: https://wassenaar2019.voorjaarsnota.nl/