WASSENAAR - Het afgelopen weekend was het eerste weekend van de afsluitingen. In de voorgaande drie weken is er op veel manieren aandacht gevraagd voor de werkzaamheden, de te verwachten overlast en de mogelijke alternatieven. Desondanks is door veel weggebruikers volop geprobeerd door Wassenaar te rijden. Dit heeft gezorgd voor flink veel overlast en vertragingen die opliepen tot meer dan 45 minuten.

De omleidingsroutes voor het verkeer dat niet in Wassenaar hoeft te zijn, gaan via de A4. Dus niet door Wassenaar. Het is niet verboden, maar niet gewenst om door Wassenaar te rijden, het blijven openbare wegen. Ook vrachtverkeer dat ‘s nachts door Wassenaar rijdt/reed is toegestaan. Het is echter niet de meest vriendelijke en gewenste route, omdat deze voor de automobilisten (vertraging) of de om/aanwonenden (geluidshinder) voor overlast zorgt.

Specifieke onderdelen

De situatie bij Kerkehout
Het is mogelijk om Kerkehout in en uit te rijden. Maar de toegangsweg is smal. Daarom staan er verkeersregelaars om het ingaande en uitgaande verkeer veilig door te laten rijden. Dit doen ze door het verkeer per keer vanuit één kant toe te staan. Hierdoor kan het zijn dat men even moet wachten.

Door Wassenaar is geen omleidingsroute
Het verkeer dat van ten noorden van Wassenaar naar ten zuiden van Wassenaar rijdt (en andersom), dient niet door Wassenaar te rijden. Het kan zijn dat dit zo lijkt, maar al het verkeer dat niet Wassenaar als beginpunt heeft of als eindpunt wordt geacht om via de A4 om te rijden. In Wassenaar zijn in- en uitrijdingsomleidingen omdat ook voor Wassenaarders de N44/A44 is afgesloten.

De inzet van verkeersregelaars
Het inzetten van verkeersregelaars, gebeurt op plaatsen waar dit nodig is om het verkeer veilig in goede banen te leiden. Meer verkeersregelaars zorgen niet voor minder verkeer, of voor minder verkeersoverlast.

Verkeerslichten
Er zijn vragen binnengekomen over het regelen van de verkeerslichten. Vanuit de landelijke verkeerscentrale worden alle verkeerslichten gemonitord. Zeker bij omleidingen is er extra aandacht voor het afstellen van deze verkeerslichten. Op deze manier worden de verkeerslichten rond Wassenaar aangepast om het verkeer zoveel mogelijk te laten doorstromen en geen onnodige roodlichtsituaties te laten ontstaan.

Papeweg
De Papeweg is tijdens de wegafsluiting geen toegangsweg naar of van Wassenaar omdat het kruispunt met de Rijksstraatweg is afgesloten. Dit is nodig voor de veiligheid en efficiency de werkzaamheden van de aannemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aan en afvoer van materiaal, het wisselen van weghelft tijdens de werkzaamheden en de nabijheid van de werknemers ten opzichte van het verkeer.

Speciale afspraken over verkeer naar Tinadagen

Aankomend weekend, 21 en 22 september zijn de Tinadagen in Duinrell. De N44 is dan gewoon open. Voor de Tinadagen zijn aparte maatregelen genomen om het verkeer dat van en naar Duinrell gaat, zo goed mogelijk te begeleiden. Deze situatie is anders dan een weekendafsluiting en met Duinrell zijn hierover al enige jaren goede afspraken gemaakt.