WASSENAAR - Tijdens de restauratiewerkzaamheden bij De Paauw is ontdekt dat het met de bouwhistorie anders zit dan altijd is aangenomen.

Nu blijkt dat de zijvleugels en de balzaal, de huidige raadzaal, in één keer zijn gebouwd. Met het verwijderen van de pleisterlaag is zichtbaar geworden dat het metselwerk van beide bouwdelen identiek is en doorloopt. Dat is de invloed van de Pruisische hofarchitect Wentzel, die was aangesteld door Prins Frederik.

Bekend is dat prins Frederik als bewoner omstreeks 1859 De Paauw grondig liet verbouwen en uitbreiden. Tot voor kort ging men er vanuit dat de zijvleugels overeind bleven staan. Tijdens de restauratie is ontdekt dat het anders zit. Alleen het oudste deel van De Paauw bleef behouden.

De houten zijvleugels die twintig jaar eerder door architect Zocher sr. waren gebouwd, werden afgebroken en opnieuw in steen opgetrokken. De invloed van architect Wentzel blijkt dus groter dan gedacht. Er kwam een muzenportaal, spiegelhal en een balzaal. En een aparte logeervleugel, die later weer is afgebroken. Dit was ook de tijd dat de vergulde acroteriën en de gietzinken daken op de erkerdaken verschenen.

Bouwgeschiedenis aanscherpen
De ontdekking door restauratiearchitect Dominique Vermeulen kwam afgelopen periode aan het licht tijdens de werkzaamheden aan de achtergevel. “Er waren wel vermoedens dat de verbouwing door Wentzel omvangrijker was, gebaseerd op oude bouwtekeningen, prenten en krantenberichten. Nu de gevel voor het helemaal is blootgelegd, hebben we daar ook concreet bewijs voor en vallen de puzzelstukjes in elkaar.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de projectpagina en naar de powerpoint-presentatie 'De Paauw blijkt Pruisischer dan gedacht'.