WASSENAAR - Op 12 december nam een vertegenwoordiging van het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad een kijkje in de keuken van de asielzoekersopvang in Duinrell. Bijna letterlijk want de ontvangst werd opgeluisterd met heerlijke Syrische hapjes bereid door enthousiaste bewoners. Locatiemanager Baukje van Dijk van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stond stil bij het reilen en zeilen binnen de opvang. De bewoners zijn veelal vergunninghouders of kansrijke asielzoekers. De bezoekers kregen vervolgens een rondleiding en gingen in gesprek met een aantal bewoners dat ook als vertaler werkt op de opvang.


Burgemeester Leendert de Lange: “Ik ben trots dat we al 15 jaar tijdens de winterperiode een grote groep asielzoekers in onze kleine gemeente kunnen opvangen. Momenteel is er op het Landgoed Duinrell plaats voor 930 bewoners. Dit alles is het resultaat van de goede samenwerking met Duinrell en het COA.”

Gezamenlijke inspanning

Op de locatie werken diverse partijen samen om de tijdelijke opvang en verblijf zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Naast het COA-team van 30 medewerkers zijn dat het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GZA), Vluchtelingenwerk Nederland, facilitaire dienstverlening van Duinrell, gemeentelijke diensten, politie en vrijwilligers van allerlei maatschappelijke organisaties in Wassenaar.