DEN HAAG - Vorige week heeft de Tweede Kamer de begroting voor jeugdzorg behandeld. Veel gemeenten waren hierbij om te benadrukken dat er extra geld nodig is voor de jeugdzorg. Ook wethouder Zweerts de Jong en een aantal betrokken raadsleden, waaronder Monique van Deursen-van Gool, Maria Bellekom-Vogels en Jan van Noort, gingen naar Den Haag om op te komen voor het belang van kinderen en jongeren in Wassenaar.


Wethouder Inge Zweerts de Jong (Jeugd): “We zijn samen naar Den Haag gegaan om aan te geven dat wij de zorg voor de kinderen op nummer één hebben staan. Wij willen de medewerkers in de jeugdzorg graag een normaal salaris betalen. Het Rijk geeft gemeenten hier nu te weinig geld voor.”

Landelijke ontwikkelingen
Kwetsbare jongeren krijgen nu niet altijd op tijd de hulp die ze nodig hebben. De wachtlijsten zijn lang, onder andere omdat er een tekort aan personeel is. Het Rijk kondigde daarom een andere inrichting van de jeugdzorg aan. Maar veel gemeenten, waaronder Wassenaar, vinden dat niet de inrichting van de zorg de belangrijkste oorzaak van de problemen is, maar het tekort aan geld. Wethouder Inge Zweerts de Jong: “We willen dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij gemeenten en regio’s blijft. Want met lokale regie blijft het totale gezin in beeld.”

Wassenaar werkt samen met regio om jeugdhulp in te kopen
De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van jongeren en hun gezin als zij het moeilijk hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van toegang tot jeugdhulp en het sluiten van contracten met aanbieders die jeugdhulp of jeugdbescherming leveren. Die taken vragen om regionale samenwerking. Het H10 Inkoopbureau Jeugdhulp regio Haaglanden is opgericht voor de inkoop en het contracteren van jeugdhulp voor tien gemeenten. Waaronder Wassenaar.

Gemeenten en jeugdzorgaanbieders in gesprek
Een paar maanden geleden heeft een aantal jeugdhulpaanbieders een rechtszaak aangespannen tegen het inkoopbureau omdat ze het niet eens zijn met de voorgestelde tarieven. De gemeenten zijn op dit moment met de jeugdzorgaanbieders in gesprek. Voor beide partijen is het kunnen blijven geven van goede jeugdzorg aan kind en gezin het belangrijkst. Wethouder Inge Zweerts de Jong: “De gesprekken gaan goed en het uitgangspunt is dat de zorg gewoon wordt geboden ook na 1 januari.”