WASSENAAR - De gemeente Wassenaar is op 7 januari begonnen met de werkzaamheden aan de Storm van ’s-Gravesandeweg en de Duinrellweg. Door de omleidingsroute staat het verkeer in Wassenaar in de spits geregeld vast. Zowel de bewoners als de ondernemers ervaren hier veel hinder van. Er zijn extra maatregelen getroffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen pasten binnen het budget van het project en konden direct worden ingezet. Echter dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De negatieve effecten van de verkeersdrukte in het dorp worden dagelijks door bewoners en ondernemers ervaren.

Er zijn twee andere maatregelen die mogelijk genomen kunnen worden om de werkzaamheden te versnellen of de overlast te beperken. Hier zijn echter hoge kosten aan verbonden en dat is niet beschikbaar binnen het projectbudget. Daarom vraagt het college van B&W de gemeenteraad hier een beslissing over te nemen.

Commissievergadering
Op maandag 4 maart vanaf 19.30 uur wordt dit onderwerp behandeld in de vergadering van de commissie Fysieke leefomgeving. Inwoners en ondernemers zijn van harte welkom om deze commissievergadering bij te wonen.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp kunt u een e-mail sturen naar storm@wassenaar.nl.
De meest actuele informatie over de werkzaamheden vindt u op www.wassenaar.nl/storm.
Voor meer informatie over het bijwonen van commissie en raadsvergaderingen kijkt u op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.