WASSENAAR - Het college van Wassenaar spreekt zich uit voor behoud van De Paauw als bestuurscentrum met een openbare én commerciële functie voor de inwoners en ondernemers van Wassenaar. Dit advies wordt aan de raad voorgelegd.

Het advies is het resultaat van een gedegen vervolgonderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van De Paauw in opdracht van de raad.
Op basis van dat onderzoek wordt voorgesteld de huisvesting van de raad, de trouwlocatie, de representatieve functie en het gemeentearchief in De Paauw te continueren, op de begane grond een openbare horecagelegenheid in te richten en de overige ruimtes op de eerste en tweede etage commercieel te verhuren. “De Paauw is een icoon voor Wassenaar. Daar moeten we zuinig maar ook verstandig mee omgaan” zegt wethouder Kees Wassenaar. “Dit voorstel beoogt een situatie waarin de buitenplaats behouden blijft als openbaar bezit voor de inwoners en de financiële last voor de gemeente wordt beperkt.”

Onderzoek naar verschillende varianten
In oktober 2019 heeft de raad gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van huisvesting van de hele gemeentelijke organisatie in De Paauw met behoud van de kwaliteiten van het rijksmonument. Het onderzoek is gericht op drie varianten om (ook) inkomsten te kunnen gaan krijgen uit het gerestaureerde pand:

  1. Commerciële verhuur (begane grond openbaar en commerciële verhuur van etage 1 en 2)
  2. Appartementen (begane grond openbaar en appartementen op etage 1 en 2)
  3. Volwaardig bestuurscentrum

Deze varianten zijn door een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht. Belangrijke overwegingen hierbij waren de financiële toekomst en haalbaarheid, de opbrengst van de inwonersparticipatie van het eerste onderzoek en het advies van experts zoals het Erfgoedhuis, BOEI, Zuid-Hollands Landschap, architecten en de provinciale erfgoedtafel.

Conclusie onderzoek
Op basis van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksbureau en op basis van de eerder uitgesproken voorkeur uit het participatietraject kiest het college voor behoud van De Paauw als bestuurscentrum voor Wassenaar, conform het besluit van de raad. Ook het gemeentearchief en de trouwfunctie blijven in De Paauw behouden, gezien de historische relatie met het pand en de (structurele) hogere kosten voor uitplaatsing. De ruimtes op de begane grond kunnen naast het gebruik door de eigen gemeente incidenteel commercieel worden verhuurd aan derden. Er wordt gezocht naar een ondernemer die, voor zowel bezoekers als wandelaars, horeca gaat exploiteren in het pand en daarnaast de zaalverhuur verzorgt. Tevens blijft er een mogelijkheid voor cultureel medegebruik. De overige ruimtes worden permanent commercieel verhuurd. Daarvoor wordt gedacht aan een solide landelijk instituut of instituten die de groene omgeving en de centrale ligging van De Paauw kiezen als vestigingsplaats.

Verbouwing
De restauratie van de buitenzijde van de Paauw is in een afrondend stadium. Langzaam verdwijnen de doeken en komt het beeld van het oude paleis van Prins Frederik weer tot leven. Indien de raad akkoord gaat met het advies, kan gestart worden met verder onderzoek naar het verbouwingsplan van de binnenzijde van De Paauw. Tevens worden de plannen voor het commercieel gebruik verder uitgewerkt.

De raad bespreekt het advies op 19 mei in de raadsvergadering.