WASSENAAR - Zonnepanelen in een beschermd dorpsgezicht, kan dat? Jazeker, dat kán als je er maar duidelijke afspraken over maakt met elkaar. En dat doen we graag samen met u!


Wassenaar wil de komende tijd verder verduurzamen door meer zonne-energie op te wekken. Want duurzame energie is nodig om de CO2-uitstoot te verminderen en het klimaat te beschermen. Een groot deel van de gemeente valt onder het beschermde dorpsgezicht. De vraag is: Hoe zijn zonnepanelen op een goede manier in te passen in het landschap zonder de cultuurhistorische waarden van het dorp geweld aan te doen? Hierover lopen de meningen uiteen. Erik Mattie, architectuurhistoricus, is namens het college van B&W bezig om beleidsregels te maken over de voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen die voor iedereen helder zijn. Hij wil graag horen hoe er in het dorp over wordt gedacht. Momenteel vinden deze gesprekken plaats. Heeft u ideeën over welstand en zonnepanelen in het beschermd dorpsgezicht? We horen ze graag! Meld u aan voor één van de digitale gesprekssessies:

  • 12 februari van 14.00 tot 15.00 uur
  • 17 februari van 9.00 tot 10.00 uur

Stuur een mail naar erfgoed@wassenaar.nl met het tijdstip van uw voorkeur en u ontvangt een uitnodiging met een link voor één van de sessies.