WASSENAAR - Wijk- en buurtverenigingen, inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kwamen donderdag bij elkaar in de Messiaskerk voor een feestelijke editie van Wassenaar zijn we samen. Burgemeester Leendert de Lange reikte de Groene Paauw uit aan de initiatiefgroep Dr. Duetzlaan en Vreeburglaan voor het herinrichten en onderhouden van de wijktuin. Verder was er een ‘Vraag maar raak’-sessie met de burgemeester en een presentatie over de nieuwe Omgevingswet door expert Nico op de Laak.

De Groene Paauw wordt jaarlijks uitgereikt aan een inwoner, vereniging of organisatie die zich vrijwillig inzet voor het beste en mooiste stukje openbaar groen. De jury, die bestaat uit vrijwilligers, let bij de beoordeling vooral op de staat van het onderhoud en de creativiteit van het ontwerp. Een ander belangrijk criterium is of en hoe buurtbewoners zijn betrokken bij het groenproject.

Wijktuin Dr. Duetzlaan is een inspiratie voor iedereen in Wassenaar

Juryvoorzitter Netty Lamaker overhandigde de initiatiefnemers een glazen pauw, een mand met planten en € 250,00 om te besteden aan het initiatief. “De tuin aan de Duetzlaan is een heel mooie tuin met eindeloos veel planten. Een grote groep mensen heeft hieraan gewerkt. En die mensen zijn allemaal heel trots op hun tuin,” aldus de voorzitter. Burgemeester Leendert de Lange voegde hieraan toe: “U bent een voorbeeld voor anderen. Laat deze tuin een inspiratie zijn voor iedereen in Wassenaar.”

Bewonersverenigingen De Kieviet en Horst & Duin winnen aanmoedigingsprijs

Bewonersvereniging De Kieviet won een aanmoedigingsprijs voor hun inspanning voor de renovatie en het onderhoud van het Wilhelminaplein. Bewonersvereniging Horst en Duin werd beloond voor het opknappen en onderhouden van de berm aan de Raaphorstlaan. Bij het uitreiken van de aanmoedigingsprijzen deed Netty Lamaker de oproep om de tuinen volgend jaar nog groter en mooier en de buurt groener te maken. En dat vooral samen te doen.

Samen zorgen voor groen creëert saamhorigheid

Uit de reacties van het publiek bleek dat samen zorgen voor het groen saamhorigheid creëert. Door met anderen te tuinieren, voel je je niet alleen meer betrokken bij je omgeving maar ook bij de mensen uit je buurt.

Vraag maar raak: hoe zorgen we voor nog meer verbinding?

Burgemeester De Lange opende de ‘Vraag maar raak’-sessie met een eigen vraag: hoe kan de gemeente voor nog meer verbinding zorgen? Hij vertelde dat Wassenaar zijn we samen een goed voorbeeld is, maar dat hij helaas ook geregeld situaties ziet waar buren onenigheid hebben. Als suggestie werd geopperd om bij aanhoudende conflicten de gemeente een rol te geven in het op gang brengen van het goede gesprek, zo kan worden ingezet op mediation om te kijken of buren er toch onderling uit kunnen komen. Andere vragen en antwoorden gingen over het belang van heldere en tijdige antwoorden vanuit de gemeente, de verbinding met de expat-gemeenschap en de toekomst van Raadhuis De Paauw.

Kennismaking met de Omgevingswet

Nico op de Laak liet de aanwezigen kennismaken met de nieuwe Omgevingswet. Deze wet, die op 1 januari 2021 ingaat, brengt het aantal regels terug waaraan je moet voldoen als je iets wilt doen in de fysieke ruimte. De bedoeling van de wet is het overzichtelijker en voorspelbaar te maken voor inwoners, instellingen en bedrijven. De wet biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk. Ook betere samenwerking en overleg tussen verschillende belanghebbenden zijn een belangrijk doel van de wet.

Ook Wassenaar zijn we samen bijwonen of meedoen met groen?

Wilt u ook een bijeenkomst van Wassenaar zijn we samen bijwonen of wilt u meer weten over wat er mogelijk is in uw straat, wijk of buurt? Neem contact op met wijkmanagement@wassenaar.nl of bel met Danja Vocke 06-21181632.
Bent u geïnteresseerd in het onderhoud van een stukje openbaar groen, het zogenaamde adoptiegroen? Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/meedoenmetgroen