WASSENAAR - Al jaren zijn de karren met stapels hoge toiletrollen en luiers in het centrum van Wassenaar een doorn in het oog. Met nieuwe regels voor uitstallingen verdwijnen vanaf de zomer van 2022 deze ontsierende obstakels uit het straatbeeld. Zo ontstaat er een uitnodigend, toegankelijk en aantrekkelijk centrum voor iedereen.


Op dinsdag 8 juni stelde het college van B&W van Wassenaar de nieuwe regels voor uitstallingen in winkelgebieden van Wassenaar vast. Deze regels zijn in grote zorgvuldigheid samen met het Centrummanagement van Wassenaar opgesteld. De regels gaan over de locatie, de beeldkwaliteit en de hoogte van winkeluitstallingen zoals stoepborden en kledingrekken. Ze zijn opgesteld om de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en veiligheid op straat te vergroten. Zo wordt het voor inwoners en bezoekers nog aantrekkelijker om in het centrum te verblijven en daar hebben de ondernemers dan weer profijt van.

Centrum van Wassenaar: Toekomstbestendig en aantrekkelijk
Tiny van der Feltz, programmamanager Beelkwaliteitsplan Centrum, vertelt: “Een uitstalling is bedoeld om de aantrekkelijkheid van een winkel te verhogen en de directe omgeving van het winkelpand te verfraaien. Uitstallingen kunnen sfeer bevorderend werken en zo een positieve bijdrage leveren aan de recreatieve kwaliteit van het centrum. Maar om veel aandacht te trekken van het publiek worden uitstallingen reclameobjecten steeds groter en opzichtiger en steeds meer in het looppad gezet. Zo wordt het erg rommelig en ziet het winkelend publiek de leuke een aantrekkelijke winkeletalages niet meer.”

Wethouder Caroline Klaver (Economische Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer) vult aan: “De gemeente, ondernemers en pandeigenaren werken gezamenlijk aan een toekomstbestendig centrumgebied met een hoogwaardige identiteit en een herkenbare uitstraling. In 2022 beschikt Wassenaar over een centrum dat past bij de eisen van de huidige tijd: gevarieerd, toegankelijk, veilig én groen. Een plek die uitnodigt tot verblijf, voor jong en oud. Daar horen heldere regels over uitstallingen bij. Op dit moment werken we ook aan heldere regels voor terrassen. Deze volgen later dit jaar.”

Overgangsperiode
Gelet op de nog uit te voeren herinrichting van het centrum van Wassenaar en de impact die het coronavirus op ondernemers heeft, is gekozen voor een overgangsperiode. De regels treden op 1 juli 2022 in werking en zijn van toepassing voor het centrum en andere winkelstraten in Wassenaar.