WASSENAAR - De gemeente Wassenaar gaat zelf maatregelen uitvoeren om rijksmonument Ivicke in stand te houden. De gemeente wil daarmee voorkomen dat het pand verloren gaat door het uitblijven van onderhoud door de eigenaar. De gemeente is op 21 juli begonnen met de meest urgente werkzaamheden: stutten zijn geplaatst onder het balkon en de veiligheid van de dakgoot is zeker gesteld.


Vorig jaar legde de gemeente een last onder bestuursdwang op aan de vorige eigenaar, de Muntendamsche Investerings Maatschappij. De eigenaar moest binnen acht maanden werkzaamheden aan het pand uitvoeren om te zorgen dat het monument in stand blijft. Deze termijn liep op 20 juli af. Omdat de bestuursdwang is overgegaan op de nieuwe eigenaar, MonumentenRestauratie BV, is deze inmiddels verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook de huidige eigenaar heeft de werkzaamheden die nodig zijn om het monument in stand te houden, niet uitgevoerd. De eigenaar heeft bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd.

Gemeente verhaalt kosten op eigenaar
Omdat de eigenaar de werkzaamheden voor instandhouding niet op tijd heeft uitgevoerd, past de gemeente bestuursdwang toe. Dat betekent dat de gemeente de werkzaamheden zelf uitvoert en de kosten verhaalt op de eigenaar. Wethouder Erfgoed Kees Wassenaar: ‘Bestuursdwang passen we nooit zomaar toe. We hadden natuurlijk gehoopt dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Maar het is twee over twaalf en we staan niet toe dat dit rijksmonument door gebrek aan tijdig onderhoud ten onder gaat. Het is de bedoeling dat we elke cent die de werkzaamheden ons kosten, terughalen bij de eigenaar. We zetten daar alle middelen voor in die ons juridisch ter beschikking staan.’ In april legde de gemeente beslag op het monumentale pand. Dat maakt het makkelijker de kosten te verhalen.

Dringend actie is nodig
De gemeente heeft, in voorbereiding op de werkzaamheden, inspecties aan het pand laten doen. Deze zijn uitgevoerd door de Monumentenwacht en een gecertificeerd architect. Uit de inspecties blijkt dat dringend actie moet worden ondernomen om het beeldbepalende monument voor toekomstige generaties te behouden. De gemeente heeft daarom de meest urgente werkzaamheden meteen aangepakt. De overige werkzaamheden worden in de zomerperiode voorbereid en starten in het najaar. Deze werkzaamheden zijn met name gericht op het wind- en waterdicht maken van het dak, de dakkappellen, het pleisterwerk, de kozijnen en het raamwerk. Daarnaast laat de gemeente houtrot en zwamvorming aanpakken. Ook worden het sier-smeedijzeren hekwerk en het speelhuisje Stugan veiliggesteld.