WASSENAAR - Op woensdag 15 juli organiseert de gemeente in samenwerking met het Cultuuranker Wassenaar een bijeenkomst voor de kunst- en cultuursector uit Wassenaar. De doelstelling van de avond is om elkaar nog meer te vinden, te helpen en te inspireren. Geïnteresseerden zijn van 18:45 tot 21:00 uur van harte welkom in de bibliotheek van Wassenaar. De bijeenkomst is ook online te volgen.


Wethouder Lia de Ridder van Kunst en Cultuur zal de bijeenkomst officieel openen en een toelichting geven op het beleid. Waar staan we nu en wat zijn de plannen voor de toekomst? ‘Als wethouder Kunst en Cultuur vind ik het juist in deze coronacrisis belangrijk om nog meer de verbinding met elkaar te maken, elkaar te inspireren en samen te zoeken naar kansen en mogelijkheden. De kunst- en cultuursector in Wassenaar is artistiek, sociaal en economisch van grote waarde, als ook een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Dat moeten we koesteren.’

Programma

Het programma is als volgt:

18:45 uur: Inloop
19:00 uur: Welkom
19:05 uur: Officiële opening en toelichting cultuurbeleid door wethouder De Ridder
19:20 uur: Uitleg subsidie- en financieringsmogelijkheden
20:00 uur: Pauze
20:15 uur: Ontwikkelingen Cultuuranker Wassenaar
20:35 uur: Inspirerende voorbeelden uit de kunst- en cultuursector
20:45 uur: Netwerken
21:00 uur: Einde

Cultuuranker Wassenaar

Het Cultuuranker, gepresenteerd begin 2020, maakt de samenwerking en uitwisseling binnen de culturele sector van Wassenaar mogelijk. Door gezamenlijke activiteiten wil de culturele sector de diversiteit aan cultuuruitingen bij het publiek onder de aandacht brengen en ze actief betrekken. Het uiteindelijke doel is om door uitwisseling van kennis, nieuwe inzichten, samenwerkingen en meer vraaggericht werken tot een grotere cultuurparticipatie te komen. Het contact tussen de deelnemers heeft inmiddels geleid tot een daadwerkelijk project dat begin september zal plaatsvinden. Helene van ’t Hoen, projectcoördinator van het Cultuuranker, neemt u mee in de ontwikkelingen en geeft alvast een doorkijk naar het nieuwe kunst- en cultuurseizoen.

Inspirerende voorbeelden en regelingen

Kunstenaars, culturele organisaties of makers krijgen nu te maken met allerlei vraagstukken die zij normaliter niet zo snel zouden tegenkomen. Dat vraagt om anders denken. Daarom delen wij een aantal inspirerende voorbeelden uit de kunst- en cultuursector waarmee zij wellicht hun voordeel kunnen doen. Daarnaast zijn er diverse regelingen van kracht ter ondersteuning van cultureel ondernemers. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de verschillende regelingen en mogelijkheden.

Aanmelden verplicht

In verband met de coronamaatregelen mogen wij op deze locatie maximaal 15 personen ontvangen. Geïnteresseerden kunnen de bijeenkomst ook online volgen. Aanmelden, fysiek en digitaal, is verplicht via Patricia Borghouts via pborghouts@werkorganisatieduivenvoorde.nl. De digitale deelnemers krijgen voorafgaand aan de bijeenkomst een link doorgestuurd.