WASSENAAR - Op maandag 4 oktober tekenden burgemeester Leendert de Lange, teamchef van Basisteam Wassenaar, Ronald van Riessen en de beveiligingsbedrijven Gloseco, NVD beveiliginsgroep, Fennek Security, G4S beveiliging, Westvlietbewaking, Cortex, Shell en Hillsafety het “Convenant informatie-uitwisseling ten bate van het terugdringen van auto- en woninginbraken in Wassenaar”.


Tegengaan van woning- en auto-inbraken
De gemeente, politie en de beveiligingsbedrijven hebben als gezamenlijk doel om woning- en auto-inbraken tegen te gaan. Hiervoor is het snel en veilig uitwisselen van informatie cruciaal. Daarom zijn er in dit convenant afspraken gemaakt met als doel:

- Een effectieve aanpak van inbraken in Wassenaar door het vergroten van de heterdaadkracht, door onder andere een efficiënte uitwisseling van informatie;
- Door informatie-uitwisseling proberen om inbraken te voorkomen/dan wel daders opsporen;
- Het verlenen van hulp aan degene die dit nodig hebben;
- Het handhaven van de openbare orde.

Door het uitwisselen van informatie werken alle ogen en oren op straat, politie, boa’s en particuliere beveiligingsbedrijven, samen waarmee de heterdaadkracht en dus de pakkans wordt vergroot. Teamchef van Basisteam Wassenaar Ronald van Riessen: ‘Sinds 2013 is er al een convenant voor het delen van informatie over woninginbraken. Deze samenwerking met de particuliere beveiligingsbedrijven en de gemeente hebben wij als politie als erg positief ervaren en heeft in het verleden meerdere malen zijn waarde bewezen. Wij zijn trots op de samenwerking die er op dit moment staat en kijken uit naar de toekomst om deze samenwerking voort te zetten en uit te breiden om zo de slagkracht en de veiligheid te vergroten in Wassenaar.’

Burgemeester Leendert de Lange (portefeuille Bestuur en Veiligheid): ‘Prettig wonen en veiligheid horen bij elkaar. Het terugdringen van woningbraken en auto-inbraken staat daarom ook hoog in het vaandel bij zowel de gemeente als de politie. Om de informatiepositie van de partners te versterken en de veiligheid te verbeteren, is het belangrijk om snel informatie met elkaar uit te kunnen wisselen. Om zo rap en daadkrachtig te kunnen handelen wanneer dit nodig is. Daarom ben ik blij dat we met dit convenant een hernieuwde stap zetten om de veiligheid te vergroten. Door met elkaar samen te werken en alert te zijn dragen we bij aan een veilig dorp waarbij inwoners en partners elkaar weten te vinden en versterken.’

De partijen zijn bij het uitwisselen van informatie gehouden aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de persoonsgegevens van inwoners. Hierbij zijn de bepalingen gesteld bij of krachtens de Wet Politiegegevens bindend.