WASSENAAR - De gemeente heeft de instandhoudingwerkzaamheden aan rijksmonument Ivicke afgerond. Daarmee heeft de gemeente het beeldbepalende pand langs de Rijksstraatweg voor de komende tijd gered. De werkzaamheden betroffen met name het wind- en waterdicht maken van het pand, de dakkappellen, het pleisterwerk, de kozijnen en het raamwerk. Daarnaast is houtrot en zwamvorming aangepakt. Het bijbehorende speelhuisje Stugan is ingepakt om verder verval van dit deel van het rijksmonument te voorkomen.

De gemeente Wassenaar is in de zomer van 2020 begonnen met de instandhoudingsmaatregelen. De gemeente wilde daarmee tegengaan dat het zwaar verwaarloosde pand verloren ging doordat de eigenaar zelf geen onderhoud pleegde. De gemeente had de eigenaar daar meerdere malen om verzocht. Maar omdat deze telkens geen actie ondernam, zag de gemeente zich uiteindelijk genoodzaakt bestuursdwang toe te passen. Dat houdt in dat de gemeente de maatregelen zelf uitvoert en de kosten daarvan op de eigenaar van het pand verhaalt. De gemeente start, nu de instandhoudingswerkzaamheden zijn afgerond, binnenkort met een procedure voor het verhalen van de kosten.

Wethouder Kees Wassenaar: we hebben onze nek uitgestoken

Wethouder Kees Wassenaar (Erfgoedbeleid/Cultureel erfgoed): “Waardevol erfgoed is een belangrijk onderdeel van het DNA van Wassenaar. Bestuursdwang is een zwaar middel. Maar we konden niet toestaan dat dit beeldbepalende rijksmonument door gebrek aan onderhoud van de eigenaar verloren zou gaan. Maar daarmee is het niet klaar. De eigenaar is en blijft zelf verantwoordelijk om verder onderhoud uit te voeren en het pand weer geschikt te maken voor een passend en toekomstbestendig gebruik. Als Wassenaar hebben we onze nek uitgestoken door nu zelf actie te ondernemen. Vanwege de langdurige en ingewikkelde juridische procedures die dit met zich meebrengt, zijn er niet veel gemeenten die zich hieraan wagen. We zijn zeer erkentelijk voor de hulp die we daarbij hebben gekregen van de Provincie Zuid-Holland en de adviezen van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.”

Gedeputeerde Willy de Zoete: provincie ondersteunt bij last onder bestuursdwang door uitbreiding subsidiemogelijkheden

Willy de Zoete, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland: “Rijksmonumenten zoals Ivicke zijn dit om ze voor de toekomst beleefbaar en zichtbaar te houden voor onze inwoners. Als de eigenaar dat ernstig nalaat, moet de overheid ingrijpen. Met de uitbreiding van de subsidiemogelijkheden bij restauratie van rijksmonumenten kan de provincie dit nu ondersteunen met een extra optie (voor last onder bestuursdwang). Het is Wassenaar te prijzen dat ze dit niet heeft afgewacht en met dit ingrijpen, zorgvuldig en resoluut, helaas was daar bestuursdwang bij nodig, het nodige hebben gedaan. Erfgoed is er om gezien te worden en mag niet door opzettelijke verwaarlozing teloorgaan.”

Regio-hoofd RCE Leonard de Wit: wij juichen actieve inzet gemeenten op handhaving toe

Leonard de Wit, regio-hoofd van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): “We zien dat steeds meer gemeenten actief inzetten op de handhaving van de instandhoudingsplicht. Dat juichen wij toe en gemeenten kunnen voor handhavingsacties een beroep doen op de regioadviseurs van de RCE. Ik verwijs ook graag naar de brochure Instandhoudingsplicht rijksmonumenten, Een handreiking voor gemeenten.’ Deze is te vinden op de website van de rijksdienst: cultureelerfgoed.nl