WASSENAAR - De huidige burgemeester, Frank Koen, is sinds 11 januari 2018 waarnemend burgemeester van Wassenaar. De commissaris van de Koning heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Wassenaar geconcludeerd dat de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester kan starten.

Zoekprofiel van de nieuwe burgemeester voor Wassenaar
De gemeenteraad geeft in een profielschets aan welke eigenschappen belangrijk zijn voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad nodigt u als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie uit om een bijdrage te leveren aan het op te stellen profiel. Zo komen we met elkaar te weten waaraan de nieuwe burgemeester van Wassenaar moet voldoen.

Neem ook deel en vul de enquête in
U kunt uw bijdrage tot en met dinsdag 15 januari 2019 digitaal doorgeven via een enquête op de website van de gemeente Wassenaar www.wassenaar.nl/burgemeester

Een papieren versie kunt u ook invullen op het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 en de bibliotheek aan de Langstraat 40.

Maandag 14 januari 2019 organiseert de gemeenteraad een inloopavond waarbij u in gesprek kunt gaan met alle fractievoorzitters uit de raad. Tijd en locatie worden nog gecommuniceerd.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de zoektocht naar de nieuwe burgemeester voor Wassenaar? Kijk dan op www.wassenaar.nl/burgemeester of neem contact op met de griffie van de gemeenteraad via griffie@wassenaar.nl