WASSENAAR - Op vrijdag 28 juni was het afscheid van ploegchef Dhr. J.E. (Jeroen) de Wolf in de Brandweerkazerne aan de Johan de Wittstraat in Wassenaar, waar hij in 1992 begon als vrijwilliger. Voor zijn verdiensten als beroepsbrandweer en vrijwilliger in repressieve dienst (het blussen van branden en verlenen van hulp) gedurende ruim 30 jaar, ontving hij van burgemeester Leendert de Lange de gemeentelijke legpenning.


Jeroen de Wolf

De heer De Wolf heeft een lange staat van dienst bij de Wassenaarse Brandweer. In 1992 kwam hij als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer en twee jaar later kreeg hij na het volgen van de vereiste opleidingen en het behalen van het diploma, een vaste aanstelling als beroepsbrandweer. In 2005 werd hij aangesteld als bevelvoerder en gaf hij leiding bij de bestrijding van diverse calamiteiten in Wassenaar en in de regio.

In 2010 volgde het dienstverband bij de veiligheidsregio Haaglanden en vanaf 2016 was hij ploegchef van de kazerne. In die rol stuurde hij zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers aan en vertegenwoordigde hij de kazerne in het grote verband van de veiligheidsregio.

Daarnaast was hij sinds 2009 voorzitter van de personeelsvereniging ‘De Brandbel’ en betrokken bij het Brandweermuseum Wassenaar. Naast beroepskracht is de heer Wolf ook altijd vrijwilliger gebleven. Hij was het gezicht van de kazerne Wassenaar en zijn deur stond voor iedereen open.
Tot in 2022 is hij altijd repressief actief geweest en rukte hij uit bij alle werkzaamheden waar de brandweer voor wordt ingeschakeld.

Blijk van waardering

In februari 2020 ontving de heer De Wolf een koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gezien zijn lange staat van dienst van 32 jaar, is de plaatselijke blijk van waardering, de legpenning van de gemeente Wassenaar, hem eveneens zeer gegund. Bovendien onderstreept de gemeente daarmee het grote belang van de Brandweer in Wassenaar voor de veiligheid in het dorp. De heer De Wolf neemt afscheid van de Brandweerkazerne in Wassenaar, maar blijft nog in dienst bij de Veiligheidsregio Haaglanden.

Quote burgemeester

De gemeentelijke legpenning wordt uitgereikt aan bijzondere mensen die zich voor lange tijd inzetten voor onze gemeenschap. Jeroen de Wolf is lange tijd het gezicht en drijvende kracht geweest van de brandweerkazerne Wassenaar. Altijd bereid om zaken op te pakken en initiatieven te nemen om het belangrijke werk van de brandweer te laten zien. Daardoor kunnen wij dag en nacht rekenen op de inzet van een geweldig team van beroeps en brandweervrijwilligers.