WASSENAAR - Tijdens de laatste klimaattafel in Wassenaar was Marcel Beukeboom te gast. Als nationale klimaatgezant gaf hij voor een volle zaal een boeiend inkijkje in de wijze waarop internationaal gewerkt wordt aan het realiseren van de klimaatdoelen. “De doelen van Parijs gaan we met de huidige inzet niet halen, er moeten dus tandjes bij.”


Beukeboom vertegenwoordigt Nederland als er over klimaat wordt gesproken bijvoorbeeld bij de Europese Unie en de Verenigde Naties. Beukeboom schakelde tijdens zijn lezing moeiteloos over van het wereldtoneel naar de Wassenaarse samenleving. In heldere woorden sprak hij zijn gehoor toe en gaf antwoord op de meest uiteenlopende vragen.

Marcel Beukeboom: “Zichtbare initiatieven kunnen laten zien dat een duurzame toekomst iets is om naar uit te zien. De klimaattafel in Wassenaar kan hierbij een positieve rol spelen. “

Hier volgt een verkorte weergave van de lezing van Marcel Beukeboom op 26 november:

“We tarten de grenzen van de groei. Op deze manier houden we het niet nog dertig jaar vol. Klimaatverandering is een feit, we zijn zelf een belangrijke oorzaak, maar het goede nieuws is: we kunnen er zelf ook iets aan doen. Het palet aan oplossingen is breed en maakt gebruik van expertise op sociaal, economisch, technisch en innovatief gebied. Een voorbeeld is onderwijs voor meisjes in arme gebieden. Hun ontwikkeling en emancipatie heeft een bewezen positief effect op sociaaleconomisch vlak, maar ook op klimaat. Klimaatverandering is geen op zich zelf staande trend. Bevolkingstoename en vergrijzing, digitalisering, geopolitieke spanningen, ze werken allemaal op elkaar in en bemoeilijken de omslag naar een duurzamer systeem. Ook duurzamere alternatieven kunnen op hun beurt weer negatieve bijwerkingen hebben. Een efficiëntere productie die minder energie gebruikt maar ook banen kost, een windmolen die gemaakt wordt van niet oneindig beschikbare grondstoffen, voorbeelden te over. Oplossingen zullen niet alleen naar klimaat moeten kijken maar ook overlappende vraagstukken als biodiversiteit, luchtkwaliteit, circulariteit, etc. moeten adresseren.
Het papier van de internationale afspraken is geduldig, de uitvoering zal in landen, steden en huishoudens moeten gaan gebeuren. Hierbij is ieders inzet van belang. Goede samenwerking is hierbij belangrijk, zowel internationaal als in een gemeente als Wassenaar. Partijen die het voortouw nemen, gewoon beginnen en in de praktijk laten zien wat er al mogelijk is kunnen hierbij inspireren. Een gezond debat over oplossingen kan deze helpen verbeteren, zichtbare initiatieven kunnen laten zien dat een duurzame toekomst iets is om naar uit te zien. Een klimaattafel als die in Wassenaar kan hierbij een positieve rol spelen.

‘Volhoubaar’

Rode draden in dit verhaal zijn het juiste ‘zoom-niveau’: kijk niet alleen naar directe effecten maar denk aan de bredere context waarin iets gebeurt. Denk na over de lange termijn, stel de vraag of iets over tien of twintig jaar nog steeds ‘volhoubaar’ is. En kijk naar je eigen rol. Dat is waar je de meeste invloed kunt hebben."

Wethouder Lia de Ridder kijkt zeer tevreden terug op de klimaattafel, die bezocht werd door ongeveer zeventig belangstellenden. “Wassenaar werkt toe naar een CO2-neutrale gemeente in 2050. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we af van energie uit fossiele brandstoffen als aardgas, olie en benzine en overgaan op duurzame bronnen als wind- en zonne-energie. Ik heb van de klimaatgezant gehoord dat koeling een grote veroorzaker is van CO2-uitstoot, waar ook wij Nederlanders sinds de laatste warme zomers, steeds meer gebruik van maken. Globaal, Europees, landelijk en regionaal worden maatregelen getroffen om de energietransitie te laten slagen. Wij sluiten hierop aan met de ontwikkeling van een lokale Energiestrategie. Aan de klimaattafel ontmoeten Wassenaarders elkaar om samen initiatieven te ontwikkelen tot activiteiten die bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige samenleving. Wilt u meer lezen over de klimaattafel? Kijk kan op www.wassenaar.nl/les

Wilt u aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar klimaattafel@wassenaar.nl