WASSENAAR - Ieder najaar voert de gemeente verkeerstellingen uit. Dit jaar doet men dat van 5 tot 9 september een telling naar de verkeersstromen door middel van een kentekenonderzoek. Hiervoor worden op diverse punten in en aan de rand van het dorp camera’s geplaatst. Dit geeft de gemeente Wassenaar informatie over de hoeveelheid verkeer, het soort voertuigen en de hoeveelheid doorgaand- en bestemmingsverkeer.


Inzicht in aantal en soort voertuigen

Voor het onderzoek worden zogeheten ANPR-camera’s ingezet, die ook op andere plekken in Nederland voor verkeersmetingen worden gebruikt. Daarmee heeft de gemeente alleen inzicht in het aantal voertuigen, om wat voor soort voertuigen het gaat (vrachtauto’s, lichte of zware bestelauto’s of personenauto’s) en welke route de voertuigen gebruiken. De camera’s meten vanaf 5 september 2022 het verkeer langs de volgende negen tellocaties: Wittenburgerweg, Stoeplaan, Lange Kerkdam, Rozenweg, Ommedijkseweg, Katwijkseweg, Rust en Vreugdlaan, Backershagenlaan en Jagerslaan.

Privacy gewaarborgd

De gemeente benadrukt dat de privacy van automobilisten wordt gewaarborgd. De camera’s registreren alleen de kentekens van passerende voertuigen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen in een beveiligd bestand. Aan de hand van deze kentekens worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer alleen cijfers van postcodes opgevraagd. De gemeente krijgt uiteindelijk alleen informatie over het postcodegebied van de weggebruikers en heeft zelf geen toegang tot individuele kentekens. Na verwerking van de gegevens worden deze uiteraard vernietigd.