WASSENAAR - Van 16 tot 23 maart vindt er in Wassenaar een kentekenonderzoek plaats. Hiervoor worden op diverse punten in en aan de rand van het dorp camera’s geplaatst. De analyse van de kentekenregistratie moet helderheid scheppen over de dagelijkse aantallen doorgaand en bestemmingsverkeer. Tegelijkertijd wordt door de gemeente onderzocht wat het wegennet in Wassenaar daadwerkelijk aankan.


Caroline Klaver-Bouman (wethouder Economie en Verkeer) komt hiermee tegemoet aan de vraag van de inwoners en ondernemers om naar oplossingen te zoeken voor het drukke verkeer in het dorp. “We weten dat er in de ochtend en avond een toename van het verkeer is en voor ons gevoel het dorp vaststaat. Maar voordat we maatregelen treffen, is het noodzakelijk om te onderzoeken waar dit verkeer vandaan komt en waar het naartoe gaat. Eerst de feiten boven tafel en dan met z’n allen werken aan gepaste oplossingen.”

Oplossingen zoeken met elkaar
Het kentekenonderzoek levert feitelijke gegevens op. De volgende stap is het vinden van oplossingen. Wethouder Klaver benadrukt dat dit in samenwerking met de bewoners en ondernemers in Wassenaar gebeurt. Hiervoor worden bewonersavonden georganiseerd. Daarnaast komt er een klankbordgroep met een afvaardiging van alle geledingen van Wassenaar die samen met de gemeente de oplossingen onderzoekt.

De eerste bewonersavond vindt plaats op 26 maart om 19.30 uur in het Gemeentekantoor Wassenaar.

Privacy gewaarborgd
De gemeente benadrukt dat de privacy van automobilisten wordt gewaarborgd. De camera’s registreren alleen de kentekens van passerende voertuigen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen in een beveiligd bestand. Aan de hand van deze kentekens worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer alleen cijfers van postcodes opgevraagd. De gemeente krijgt uiteindelijk alleen informatie over uit welk postcodegebied weggebruikers komen en heeft zelf geen toegang tot individuele kentekens. Na verwerking van de gegevens worden deze uiteraard vernietigd.

Niet alleen in Wassenaar
Ongewenst verkeer om andere, drukke wegen te vermijden, is niet alleen een probleem in Wassenaar. Uit een onderzoek van NOS blijkt dat de navigatie-apps die bestuurders de snelste route adviseren, hier een grote rol in spelen. Makers van deze apps hebben toegezegd de samenwerking met gemeentes op te zoeken. Dit initiatief juicht gemeente Wassenaar van harte toe.