WASSENAAR - Woensdag 9 januari 2019 vindt de kerstbomeninzameling plaats. Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt u € 0,50. Hierdoor krijgt iemand die veel tijd en energie steekt in het verzamelen van kerstbomen daar ook een beloning voor.

De inzameling vindt plaats op de onderstaande locaties. Heeft u minimaal 50 kerstbomen verzameld? Neem dan contact op met de gemeente via 14070 om de bomen op te laten halen.

- Kerkehout - Mariaplein 12.30 uur - 14.30 uur
- Bloemcamplaan t.h.v. de Bloemcampschool 14.30 uur - 16.00 uur
- Zanderijlaan nabij zwembad 12.30 uur - 16.00 uur
- Ter Weerlaan - parkeerterrein naast de kerk 12.30 uur - 16.00 uur
- Thorbeckestraat naast de St. Jozefschool 12.30 uur - 16.00 uur

Spelregels
Op alle locaties geldt: per ingeleverde boom krijgt men € 0,50
De kerstbomen moeten ontdaan zijn van spijkers
Uitsluitend particulieren kunnen met de actie meedoen