WASSENAAR - De Wassenaarse Klimaattafel bestaat ruim een jaar en heeft mooie resultaten bereikt. Een mooi begin. Hoe de inspanningen nog effectiever kunnen, was onderwerp van de gesprekken tijdens de bijeenkomst in de Dorpskerk. Meer bekendheid geven aan de resultaten om te verduurzamen, de wijken ingaan en nieuwe groepen uitnodigen om mee te doen zijn een paar actiepunten die de Klimaattafel komende tijd gaat oppakken. ‘Het moet een olievlek worden.’


In de Klimaattafel bedenken inwoners plannen om Wassenaar duurzamer te maken. Dit kunnen kleine en grotere projecten zijn. Voorbeelden zijn het organiseren van energyparty’s waarbij buren elkaars energierekeningen vergelijken tot aanleg van zonnedaken en ledverlichting.

Initiatiefnemers vinden in de Klimaattafel gelijkgestemden en medestanders die elkaar helpen en gaan samenwerken. Zo worden initiatieven verder gebracht en mooie resultaten bereikt die bijdragen aan minder CO2 uitstoot. De Klimaattafel krijgt ondersteuning van partijen als de gemeente Wassenaar, Buurkracht, het Duurzaam Bouwloket, E-rijden en sponsors zoals de Rabobank en Green2Live.

Wethouder Lia de Ridder: ‘Ik ben heel blij dat er al zoveel inwoners zijn die actief willen bijdragen aan het daadwerkelijk CO2-neutraal worden van Wassenaar. De Klimaattafel vormt daarvoor een goed functionerend platform. Wel is duidelijk dat meer communicatie nodig is. Voor de talloze verduurzamingsinitiatieven en in het bijzonder de energietransitie, waar iedereen mee te maken krijgt. De transitievisie warmte wordt dan ook het thema van de volgende bijeenkomst.’

Vertellen over verduurzaming
Bezoekster van het eerste uur Madeleine de Roy vindt in de Klimaattafel een breed klankbord om mee te denken en te praten over verduurzamen. ‘Het onderwerp klimaatverandering en de gevolgen voor het milieu vind ik uitermate boeiend. Nederland heeft zich gecommitteerd om in 2050 klimaatneutraal zijn. De inzet is om de opwarming van de aarde en de negatieve invloed hiervan op het leefklimaat voor mens en dier te beteugelen. Iedereen krijgt dus vroeg of laat te maken met maatregelen die getroffen moeten worden om dit doel te behalen. Hiervoor is een groot draagvlak nodig, waarbij communicatie uitermate belangrijk is. Wij, een klein clubje van deelnemers, stellen ons ten doel te vertellen en te schrijven over verduurzaming. ‘

Haalbare doelen
‘Het streven is om concreet resultaat te behalen door het verfijnen van een idee en daaruit een op korte termijn haalbaar doel te selecteren, met eventueel inbreng van specialisten en ervaringsdeskundigen. De eerste aanzet is om mee te werken aan Buurkracht in de wijk waar ik woon.’

Meer informatie op www.wassenaar.nl/les.