WASSENAAR - De fractievoorzitters van de Wassenaarse VVD en Hart voor Wassenaar, hebben namens de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Wassenaar, de heer Martijn Bolkestein als informateur aangesteld.


De informateur heeft de opdracht gekregen om

 • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te komen tot de vorming van een stabiele coalitie die:
  - kan steunen op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad;
  - recht doet aan de uitslag van de verkiezingen.
 • Hiertoe gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van alle fracties, waarbij in ieder geval worden betrokken:
  - programmatische overeenkomsten en verschillen op hoofdlijnen;
  - mogelijke inhoudelijke dan wel procedurele breekpunten van de zijde van fracties;
  - voorkeuren voor samenwerkingscombinaties van de afzonderlijke fracties;
  - welke mogelijkheden worden gezien voor de vorming van een coalitie en de samenstelling van een nieuw college en het proces daar naar toe, zoals de mogelijkheid om een basisakkoord te formuleren tussen de 2 grootste partijen en daarna de andere partijen te betrekken;
  - eerste verkenning samenstelling college.
 • Over de bevindingen op zo kort mogelijke termijn verslag uit te brengen voorzien van een advies over te nemen vervolgstappen.