WASSENAAR - De gemeente wil meer mensen aan het werk krijgen. Het liefst een betaalde baan, bij een reguliere werkgever. Een baan geeft voldoening, ritme en brood op de plank! Maar soms is iemand niet in staat om te werken. Ook dan wil de gemeente ondersteuning bieden. In het nieuwe re-integratie en participatiebeleid kiest de gemeente voor meer focus, persoonlijke aandacht en contact. De gemeente kijkt naar wat bij de werkzoekende past en voor diegene werkt. Op die manier worden meer mensen uiteindelijk aan een baan geholpen. Het nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2019.

Voor mensen voor wie een baan bij een reguliere werkgever moeilijk te vinden is of die (tijdelijk) niet in staat zijn te werken, kijkt de gemeente naar vrijwilligerswerk, projecten, enz. Wethouder Zweerts de Jong: “Wanneer het niet lukt om een betaalde baan te vinden, blijft het belangrijk om mee te blijven doen in de maatschappij. Je kunt gemakkelijk in een isolement raken wanneer je werkloos bent. Door te blijven participeren in de samenleving behoud je de connectie en vergroot je ook de kans om weer door te stromen naar betaald werk.” De gemeente zet voor verschillende doelgroepen andere trajecten in, omdat sommige doelgroepen meer aandacht nodig hebben. Zo komt er naast het al bestaande traject ‘Jongeren in de lift’ een apart traject voor statushouders en 50 plussers.

Grote afstand tot de arbeidsmarkt
Voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt blijft de gemeente (alternatief) beschut werk aanbieden. Mensen kunnen dan aan de slag in een zoveel mogelijk “echte baan”, dichtbij huis. Bijvoorbeeld in de horeca of bij een kinderboerderij. Deelnemers worden persoonlijk begeleid, zodat zij in een veilige omgeving kunnen werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Vanuit die ervaring kunnen zij doorgroeien naar wat voor hen het beste past. Dit kan een betaalde beschutte werkplek zijn, dagbesteding of een “gewone” baan.