WASSENAAR - In de Midterm Review (MTR) kijkt de gemeente Wassenaar terug op de afgelopen twee jaar: waar heeft de gemeente zich sterk voor gemaakt, met wie heeft de gemeente hierin samengewerkt, wat waren de resultaten en wat staat er voor de komende jaren op de planning? Deze week staat het thema ‘Bouwen aan een solide basis’ centraal. Binnen het thema ‘Bouwen aan een solide basis” wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multifunctionele sporthal en het optimaliseren van de dienstverlening met onder andere een vernieuwde gemeente app meldingen openbare ruimte en een jaarlijkse burgerpeiling die nu ook in het Engels wordt uitgevoerd.

Bouwen aan een solide basis
‘Bouwen aan een solide basis’ is één van de thema’s waar de gemeente samen met Wassenaarders op terugkijkt. Binnen dit thema wordt in nauwe samenwerking met de sportverenigingen gewerkt aan de bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal. Daarnaast maken wij ons sterk voor het optimaliseren van onze dienstverlening. Dit hebben wij onder andere gedaan met een onderzoek naar de klantreis van meldingen over de openbare ruimte en een jaarlijkse burgerpeiling, die nu als eerste gemeente in Nederland, ook in het Engels wordt uitgevoerd. Het optimaliseren van de dienstverlening heeft tevens bijgedragen aan de hoogste tevredenheid score bij Avalex in onze gemeente.

Wilt u meer weten, meedenken of reageren op dit thema? Ga dan naar de website van de gemeente www.wassenaar.nl/midtermreview, bekijk de infographics en video over dit thema en laat uw bericht achter.

Terugblik op de afgelopen twee jaar
Het thema ‘Bouwen aan een solide basis’ is onderdeel van de terugblik van de gemeente op de afgelopen twee jaar: waar heeft de gemeente zich sterk voor gemaakt, met wie heeft de gemeente hierin samengewerkt, wat waren de resultaten en wat staat er voor de komende jaren op de planning?

Deze zomerperiode wordt wekelijks een korte video en infographic over diverse thema’s: verkeer, het centrum, cultuur, sport en nog veel meer gedeeld. In de video’s vertellen verschillende Wassenaarders over hun betrokkenheid bij het dorp en hoe bijvoorbeeld de samenwerking met de gemeente verloopt. De infographics geven achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen. Zo laten we in woord en beeld zien waar we ons gezamenlijk in Wassenaar sterk voor maken.

Denkt u ook met ons mee?
De video’s zijn terug te vinden op de website van de gemeente en via de social media kanalen van de gemeente, zoals twitter en facebook. Uw opmerkingen en ideeën over de verschillende onderwerpen worden zeer op prijs gesteld. Deze ontvangen wij graag via het reactieformulier op de website van de gemeente.

Met elkaar voor Wassenaar
Door uw reactie werken we met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en iedereen meedoet.