WASSENAAR - In de Midterm Review (MTR) kijkt de gemeente Wassenaar terug op de afgelopen twee jaar: waar heeft de gemeente zich sterk voor gemaakt, met wie heeft de gemeente hierin samengewerkt, wat waren de resultaten en wat staat er voor de komende jaren op de planning? Deze week staat het thema ‘Denken in mogelijkheden’ centraal.


Binnen het thema ‘Denken in mogelijkheden” is onder andere gewerkt aan het behoud van (Rijks)monumenten, de ontwikkeling van de ‘Groene Zone’ bij het voormalig militaire marinevliegveld Valkenburg en het Wassenaarse woningbouwprogramma. De komende twee jaar worden deze activiteiten verder ontwikkeld en voortgezet.

Denken in mogelijkheden

‘Denken in mogelijkheden’ is één van de zes realisatieopgaven waar de gemeente samen met Wassenaarders op terugblikt én vooruitkijkt. Binnen dit thema maakt de gemeente Wassenaar zich, samen met stakeholders, sterk voor de restauratie van historische gebouwen, waar Rijksmonument (en voormalig zomerpaleis van prins Frederik der Nederlanden 1797-1881) raadhuis De Paauw en het omliggende park een prachtig voorbeeld van is.

Daarnaast is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de ‘Groene Zone’ tussen Wassenaar-Noord en de nieuwe woonwijk Valkenburg (gelegen in de gemeente Katwijk). Hier wordt nauw samengewerkt met de agrariërs in het gebied en gekeken naar de mogelijkheden voor recreatief gebruik.

Terugblik op de afgelopen twee jaar

Het thema ‘Denken in mogelijkheden’ is onderdeel van de terugblik van de gemeente op de afgelopen twee jaar: waar heeft de gemeente zich sterk voor gemaakt, met wie heeft de gemeente hierin samengewerkt, wat waren de resultaten en wat staat er voor de komende jaren op de planning? Dit leest u terug in de Midterm review van de gemeente.

Deze zomerperiode wordt wekelijks een korte video en infographic over diverse thema’s: verkeer, het centrum, cultuur, sport en nog veel meer gedeeld. In de video’s vertellen verschillende Wassenaarders over hun betrokkenheid bij het dorp en hoe bijvoorbeeld de samenwerking met de gemeente verloopt. De infographics geven achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen. Zo laten we in woord en beeld zien waar we ons gezamenlijk in Wassenaar sterk voor maken.

Denkt u ook met ons mee?

Wilt u meer weten, meedenken of reageren op dit thema? De video’s zijn terug te vinden op de website van de gemeente en via de social media kanalen van de gemeente, zoals twitter en facebook. Door uw reactie werken we met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en iedereen meedoet.

Uw opmerkingen en ideeën over de verschillende onderwerpen worden zeer op prijs gesteld. Deze ontvangen wij graag via het reactieformulier op de website van de gemeente (www.wassenaar.nl/midtermreview).

Te downloaden: