WASSENAAR - Op 8 juli is de laatste hand gelegd aan de muurschildering in de tunnel Kniplaan/Veurseweg in Voorschoten. Eind juni was de schildering in de tunnel aan de Raaphorstlaan/ Houtlaan in Wassenaar klaar. De kleurrijke schilderingen zijn aangebracht door GOMAD graffix street artists in opdracht van de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Op deze manier is de fietsroute van Zoetermeer naar zee aantrekkelijker gemaakt.


De Landschapstafel Duin Horst & Weide is een samenwerking van zes gemeenten (Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar), maatschappelijke organisaties en ondernemers. De tunnels hebben allen een muurschildering van vogels, insecten en andere dieren die in de omgeving leven en voorkomen in Nationaal Park Hollandse Duinen gekregen. Dit is het Zuid-Hollandse kustgebied van in totaal 450 km² dat loopt van Hoek van Holland tot Hillegom. Kijk voor meer informatie over het kustgebied op www.nationaalparkhollandseduinen.nl. Zo is in de Wassenaarse tunnel aandacht besteed aan flora en fauna uit het duingebied. Er is een levensechte meeuw geschilderd, maar ook een pad. In deze tunnel is geel de meest aanwezige kleur. De Voorschotense tunnel laat dieren zien uit het weidegebied. In deze tunnel zijn bijv. een dwergmuis en een grutto te zien. De kleur is hier vooral groen van het weidegebied. De muurschilderingen dragen bij aan een mooie uitstraling van Voorschoten en Wassenaar. In totaal zullen er drie tunnels voorzien worden van fleurige muurschilderingen. Welke de laatste tunnel wordt is nog niet bekend.

Achtergrond
De provincie Zuid-Holland betaalt de helft van de kosten voor het aanbrengen van de schilderingen. De zes gemeenten, waaronder Wassenaar dragen ieder ook bij. Met Rijkswaterstaat zijn in een overeenkomst afspraken gemaakt over het aanbrengen van de muurschilderingen en het beheer in de Wassenaarse tunnel. Voor Voorschoten zijn vergelijkbare afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland die eigenaar is van de Voorschotense tunnel. De muurschilderingen blijven minimaal 5 jaar zitten en hopelijk zeker 10 jaar.