WASSENAAR - Rijkswaterstaat gaat samen met de gemeente eind februari de bermen langs de parallelweg van de Rijksstraatweg opnieuw inrichten. Het gaat om de bermen (beide zijden) van de parallelweg langs de westzijde van de A44, tussen de Narcislaan en het bedrijventerrein Maaldrift. De bermen krijgen nieuwe bomen en een haag. De werkzaamheden starten op vrijdag 22 februari en zijn naar verwachting vrijdag 1 maart afgerond.

Zorgen voor een veilige omgeving
Wethouder Kees Wassenaar (groenbeheer): “Samen met Rijkswaterstaat beheren wij de bermen langs de Rijksstraatweg. In de bermen staan veel populieren (zachte houtsoort) met een matige of slechte conditie. Het zachte hout in combinatie met de kwaliteit van de populieren, is de oorzaak dat er regelmatig takken uitwaaien. Dit zorgt voor onveilige situaties. De parallelweg en de Rijksstraatweg zijn drukke wegen, waar we het risico op ongelukken en schade zo klein mogelijk willen houden. Daarom is het nodig om de bomen te verwijderen. Tegelijkertijd wordt kans gezien om de bermen duurzaam in te richten met nieuwe bomen en een haag.”

De nieuwe inrichting
Samen met SB4 landschapsarchitecten en een klankbordgroep is een inrichtingsplan gemaakt voor de bermen. De klankbordgroep bestond uit een vertegenwoordiging van de bewonersvereniging Groot Deijleroord, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, bedrijventerrein Maaldrift, Vereniging van Vrienden van Wassenaar en groenspecialisten van de gemeente. Zij hebben diverse adviezen gegeven die opgenomen zijn in het ontwerp.

Planning van de werkzaamheden en verkeersmaatregelen
De herinrichting wordt uitgevoerd in de voorjaarsvakantie 2019 en start op vrijdag 22 februari. Er is voor deze periode gekozen omdat er dan minder verkeer wordt verwacht op de parallelweg. Daarnaast worden dieren, zoals vogels, in deze periode het minste gestoord.

- Vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari: de populieren worden verwijderd.
In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt doorgewerkt om de periode van overlast zo kort mogelijk te houden.Uit veiligheidsoverwegingen worden de parallelweg, de vluchtstrook en één rijbaan van de Rijksstraatweg afgesloten.Er worden naast afzettingen ook verkeersregelaars ingezet.Voor het verwijderen van de populieren aan de andere zijde (aan de kant van Maaldrift) wordt de weg overdag in delen afgesloten. Er wordt dan een omleiding ingesteld.
- Maandag 25 februari tot en met woensdag 27 februari: de nieuwe bomen worden geplant. De parallelweg wordt hiervoor in delen afgesloten.
- Donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart: de nieuwe haag wordt geplant. De wegen zijn vrij toegankelijk.

Een overzichtskaart en meer informatie over de nieuwe inrichting is te vinden op www.wassenaar.nl/bermen.