WASSENAAR - De Luifelbaan in het centrum van Wassenaar wordt ook wel de foodcourt van de regio genoemd. Met de vele foodstores en delicatessewinkels is het een geliefde plek van velen. Dit brengt ook veel verkeer met zich mee, zoals voetgangers, fietsers, auto’s, maar ook vrachtwagens die de goederen moeten aanleveren. Niet altijd gaan deze verkeersstromen goed samen wat leidt tot onveilige situaties. Afgelopen vrijdag plaatste de gemeente 2 fietsvlonders op de parkeerplaatsen tegenover de Jumbo. Met deze fietsvlonders wordt de komende tijd getest of de Luifelbaan veiliger wordt, de doorstroming verbetert en of de fietsparkeerplaatsen voorzien in een behoefte.


Geslaagd experiment
In 2018 sloegen het centrummanagement, de horecaondernemingen en de Gemeente Wassenaar de handen ineen om een oplossing te vinden voor de onveilige verkeerssituatie rond het plein aan de Van Hogendorpstraat. De oplossing werd gevonden in het plaatsen van 2 verplaatsbare vlonders waarop een fietsenstalling was gemonteerd: de fietsvlonders. Uit de evaluatie bleek dat deze oplossing zorgde voor een veiligere situatie, een betere doorstroming, voorzag in een fietsparkeerbehoefte en dat de autoparkeerplaatsen gemist konden worden. Daarna heeft de gemeente deze fietsvlonders op nog meer plaatsen getest met heldere bevindingen tot gevolg. De test met de fietsvlonders maakt onderdeel uit van de voorbereidingen op de herinrichting van het centrum van Wassenaar.

Wethouder Caroline Klaver-Bouman (Economische Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer): “Het centrum van Wassenaar moet aantrekkelijk zijn voor inwoners en bezoekers. We willen graag de veiligheid voor voetganger en fietser waarborgen en de stallingsmogelijkheden voor de fiets uitbreiden. Ook willen we verkeersopstoppingen tegen gaan. Met fietsvlonders testen wij of er verbeteringen ontstaan. Zo willen wij bereiken dat winkelen nog plezieriger wordt in Wassenaar.”

Toekomstbestendig centrum Wassenaar
Frederique Diepstraten, centrummanager: “Het is mooi dat we met fietsvlonders de gewenste situatie kunnen testen. Op dit moment werken wij samen met de gemeente, ondernemers en pandeigenaren aan een nieuwe inrichting voor het centrum van Wassenaar. Doel hiervan is een toekomstbestendig centrumgebied met een hoogwaardige identiteit en een herkenbare uitstraling te realiseren. Dit experiment helpt ons bij het maken van de juiste keuzes.” In 2022 beschikt Wassenaar over een centrum dat past bij de eisen van de huidige tijd: gevarieerd, toegankelijk, veilig én groen. Een plek die uitnodigt tot verblijf, voor jong en oud.

Stal nu uw fiets op de fietsvlonder
U kunt uw fiets vanaf nu stallen op één van de fietsvlonders. Uiteraard kunt u het combineren met een bezoek aan het centrum van Wassenaar. De fietsvlonders zijn geplaatst op de Luifelbaan tegenover de Jumbo. Geen plaats meer op de fietsvlonder? Parkeer uw fiets dan in de daarvoor bestemde fietsenrekken op diverse plaatsen in het centrum. Heeft u vragen over het experiment? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Wassenaar via het telefoonnummer 14070.