WASSENAAR - De Van Cranenburchlaan, Starrenburglaan en Van Duivenvoordelaan zijn weer bereikbaar voor bewoners en ondernemers. De wegen zijn voorzien van stil asfalt en nieuwe fietsstroken en voorzien van nieuwe, goed zichtbare markeringen.


Asfalteren met 1.5 meter afstand

Even leek het erop dat de werkzaamheden geen doorgang konden vinden. Met de verplichte 1.5 meter afstand die vanwege de Corona-maatregelen genomen moet worden, is het lastig een egaal wegdek te realiseren. Hier heeft aannemer Van der Steen iets opgevonden. Perspex schermen zorgen ervoor dat de verplichte afstand bewaard wordt en de medewerkers veilig kunnen werken. Vanwege de beperkte verkeersdrukte zijn de werkzaamheden overdag in plaats van in de geplande nachtelijke uren uitgevoerd. Hiermee is de nachtelijke geluidsoverlast voor de bewoners uitgebleven.

Wassenaar veilig
Wassenaar werkt aan een veilig en duurzaam wegennet. Dit betekent onder andere veilige fietsstroken, goed zichtbare markering en stil asfalt. De werkzaamheden aan De Van Cranenburchlaan, Starrenburglaan en Van Duivenvoordelaan maken onderdeel uit van een groot onderhoudsplan voor de wegen van Wassenaar.