WASSENAAR - De gemeente Wassenaar voert jaarlijks onderhoud uit aan haar parken en (park)bossen. Vorig jaar is de gemeente gestart met het onderhoud van het (park)bos langs de Katwijkseweg. Na de herfstvakantie (eind oktober) worden de werkzaamheden aan het westelijke gedeelte van het (park)bos hervat. Dit onderhoud wordt uitgevoerd om de bomen en andere beplanting gezond te houden en om gevaarlijke situaties, zoals vallende takken, te voorkomen. De uitgangspunten voor dit beheer en onderhoud zijn vastgelegd in het Beheerplan Groen van de gemeente Wassenaar.


Behouden van beplanting die natuurlijk groeit

Bij het onderhoud van de (park)bos staat het terugdringen van exoten en het selectief verwijderen van (dunne) bomen centraal. Het terugdringen van exoten, zoals Amerikaanse Vogelkers en Amerikaanse Esdoorn, is noodzakelijk omdat deze snelle groeiers de beplantingen die in dit gebied van nature groeien, verdringen.

Ruimte voor gezonde bomen om te groeien
In de (park)bos worden ook één keer per 8 tot 10 jaar selectief (dunne) bomen weggehaald. Dit is noodzakelijk om een gevarieerd bos of park qua soort en leeftijdsopbouw te ontwikkelen. Rondom de gezonde bomen die nog jaren kunnen groeien, wordt andere beplanting weggehaald. Hierdoor kunnen de gezonde bomen zich verder ontwikkelen. Door het uitvoeren van deze werkzaamheden komt er ook meer licht in het (park)bos. Hierdoor kan de andere beplanting, zoals heesters en bosplantsoen zich beter ontwikkelen en wordt het (park)bos nog gevarieerder en ook ecologisch waardevoller. Tijdens deze werkzaamheden worden ook de dode, zieke en gevaarlijke bomen verwijderd en worden de bomen die langs voet- of fietspad staan gesnoeid.

Weghalen van dood hout
De gekapte bomen en dood hout worden in tegenstelling tot voorgaande jaren – zoveel als nodig -uit het (park)bos verwijderd. Dit enerzijds om te voorkomen dat derden dit weghalen en schade maken. Anderzijds doet dit meer recht aan de kwaliteiten van het (park)bos. In enkel gevallen wordt het snoeihout op een wal gelegd, dit noemen we een houtril. Deze houtril wordt in het (park)bos aangelegd vanwege de ecologische functie. Een houtril is namelijk een prima schuil- of foerageerplaats voor vogels, amfibieën en kleine zoogdieren.

Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd worden er ook weer bomen en beplantingen aangeplant. Deze nieuwe aanplant draagt bij aan de ontwikkeling van de Wassenaarse parken en (parkbossen). Zo zorgt de gemeente Wassenaar ervoor dat deze (park)bos gezond, toekomstbestendig en ook veilig zijn om te recreëren.