WASSENAAR - Donderdag 24 januari maakte het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zijn toekomstplannen bekend. Die hebben gevolgen voor de zorgverlening van de inwoners van Wassenaar en Voorschoten. De wethouders Gezondheidszorg van Wassenaar en Voorschoten geven hun reactie op het bericht van het HMC.

Het HMC maakte op 24 januari bekend dat HMC Bronovo in het Haagse Benoordenhout uiterlijk in 2024 gaat sluiten. In 2019 verplaatst het HMC alle zorg voor moeder en kind naar het HMC Westeinde. Daar vindt ook spoedeisende hulpverlening plaats. In 2019 wordt Bronovo omgevormd tot een weekziekenhuis. Inwoners kunnen dan nog wel van maandag tot en met vrijdag terecht voor dagbehandelingen en afspraken in de poliklinieken. Maar in het weekend is Bronovo gesloten. Deze planbare zorg wordt uiterlijk in 2024 verplaatst naar het HMC Antoniushove in Leidschendam- Voorburg.

Reactie wethouder Wassenaar en Voorschoten
Wethouders Gezondheidszorg Inge Zweerts de Jong (Wassenaar) en Nanning Mol (Voorschoten) zijn samen opgetrokken om de ziekenhuiszorg voor de inwoners van Voorschoten en Wassenaar bereikbaar te houden. De wethouders hebben eerder deze maand hun zorgen over de plannen geuit bij het bestuur van het HMC.

Wethouder Zorg Inge Zweerts de Jong (Wassenaar) reageert op het bericht: ‘Veel Wassenaarders hebben een emotionele band met dit ziekenhuis. We vinden het dan ook heel jammer dat Bronovo gaat sluiten. Wel is het van het grootste belang dat inwoners met een acute zorgvraag, ook in de toekomst, snel geholpen worden. We zijn en blijven met het HMC in gesprek daarover. Het bestuur van het HMC heeft aangegeven dat de aanrijtijden van de ambulances ruim binnen de wettelijke norm blijven. Om een goede en bereikbare zorg voor onze inwoners te kunnen waarborgen, is het bovendien belangrijk dat het HMC gezondheidscentrum in Wassenaar open blijft.’

Wethouder Nanning Mol (Voorschoten) vult aan: ‘Voor Voorschoten is het natuurlijk gunstig dat het Antoniushove open blijft. Maar ook in Voorschoten zijn er inwoners die Bronovo gaan missen. We roepen het HMC op lokale huisartsen te betrekken bij hun reorganisatieplannen én in overleg te treden met de ziekenhuizen en ambulances uit de Leidse regio. Het is immers te verwachten dat de druk op de acute zorg in de Leidse regio toeneemt, als het HMC zijn spoedeisende hulpverlening concentreert in HMC Westeinde.’

Inwonersbijeenkomst HMC
De wethouders hebben aan het HMC gevraagd of de zij de inwoners snel willen informeren. Het HMC organiseert daarom twee keer een bijeenkomst voor inwoners op woensdag 30 januari in HMC Bronovo, Bronovolaan 5. Inwoners kunnen kiezen of zij om 18.15 of om 20.15 bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn. Aanmelden kan voor maandag 28 januari via www.haaglandenmc.nl/toekomst-bronovo.