WASSENAAR - Met een akkoord tussen de gemeente Wassenaar en omnisportvereniging De Kieviten, is de realisatie van een nieuwe sporthal een stap dichterbij gekomen. De nieuwe hal, die naast de bestaande sporthal van de Kieviten, ook de sporthal De Schulpwei vervangt, zal naar verwachting een grote kwaliteitsimpuls geven aan de binnensportfaciliteiten van de gemeente Wassenaar.


Met het akkoord geven partijen invulling aan de intentieovereenkomst die in 2019 is gesloten. In de overeenkomst zijn belangrijke zaken als de verhuur en de exploitatie van de sporthal overeengekomen. Zoals in de intentieovereenkomst vastgesteld, wordt de gemeente eigenaar van de sporthal. Het dagelijks beheer en de exploitatie van de combisporthal worden bij De Kieviten belegd binnen een op te richten exploitatie B.V. De gemeente is verantwoordelijk voor groot onderhoud en de overige jaarlijkse eigenaarslasten.

Overgangsfase

Partijen hebben ook gesproken over de fase tussen de sloop en de oplevering van de nieuwbouw. Gedurende deze periode moeten de buitensportactiviteiten van de Kieviten zoveel mogelijk doorgang vinden. Voor de bestaande binnensporten (tennis en hockey) kan deels gebruik worden gemaakt van sporthal De Schulpwei. Over de indeling voor het gebruik door alle huidige sporters is al overlegd en dit krijgt de komende tijd nadere invulling. Er is in ieder geval voldoende capaciteit om alle huidige sporters te voorzien. De sporters en Sportcontact (gezamenlijke sportverenigingen) zijn bij deze indeling betrokken geweest en hebben ermee ingestemd. De gemeente faciliteert daarnaast een tijdelijke horecavoorziening voor de Kieviten in een tent.

Ontwerp

Onderdeel van het akkoord is de instemming door alle partijen met het definitief ontwerp. De nieuwe sporthal wordt geheel energieneutraal en biedt alle binnen- en buitensporters en toeschouwers een prettige en veilige sportomgeving. Een impressie van de nieuwe sporthal kunt u zien op Sporthal Sporthal Dr. Mansveltkade | Wassenaar.

Wethouder Hubert Schokker is blij dat deze belangrijke stap is gezet. “Een moderne en duurzame gemeentelijke sporthal en clubhuis toegankelijk voor iedereen. Dit is een aanwinst voor Wassenaar en voor alle inwoners die hier gebruik van willen maken.”


Voorzitter van de Kieviten Mildo Meijer stelt: “De Kieviten zijn blij met de voorzieningen die de nieuwbouw met zich meebrengt. We vertrouwen erop dat we er samen met de gemeente ook in de nadere uitwerking van de plannen uitkomen, zodat onze leden trots kunnen blijven op onze geweldige omnisportvereniging.”


Ook de voorzitter van de Sporthalcommissie Jan Pieter Becker is tevreden met de overeenstemming. “Ik ben bijzonder enthousiast dat er overeenstemming is bereikt over de wijze van invulling van het nieuwe sporthalcomplex. Daarmee krijgen de binnensporten in Wassenaar een mooi nieuw huis en is hun toekomst gegarandeerd.”

Vervolgstappen

De procedures voor de omgevingsvergunning en voor de sloop worden opgestart om de bouw zo snel mogelijk te starten. Er wordt vanzelfsprekend pas gesloopt als er daadwerkelijk gebouwd kan worden. De verwachting is dat de sloop en de bouw ongeveer 15 maanden in beslag zullen nemen.