WASSENAAR - Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Wassenaar hebben op donderdag 15 december een samenwerkingsoverkomst gesloten over de Groene Zone. Daardoor kunnen de twee partijen komend jaar daadwerkelijk aan de slag met het restaureren van de tankgracht en het aanleggen van een ecologische verbindingszone. Het is de ambitie van beide partijen om de landschappelijke en ecologische waarden van de Groene Zone te behouden en te versterken.


Wethouder Bart Boon (Fysieke Leefomgeving): “We zijn blij dat we binnenkort samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zuid-Holland met dit deel van de Groene Zone aan de slag kunnen. Het herstel van de Tankgracht en de ecologische verbindingszone vormen een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van de Groene Zone. De samenwerkingsovereenkomst is daarom een belangrijke mijlpaal voor ons.”

De Groene Zone is onderdeel van het Nationaal Park De Hollandse Duinen: de groene achtertuin van de Randstad. Het is de laatste open plek die het strand nog met het Groene Hart verbindt. Het kleinschalige agrarische landschap, met zichtlijnen naar de duinen heeft waardevolle ecologische en archeologische kwaliteiten. Elementen van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en restanten van de Duitse bezetting dragen bij aan het bijzondere karakter van het gebied.

Herstel rijksmonumentale tankgracht

De overeenkomst is een belangrijke stap voor het herstel van de rijksmonumentale tankgracht. De tankgracht is tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetters. Het deel van de tankgracht dat in het verleden is gedempt voor verlenging van de landingsbaan, wordt hersteld. Zo wordt het monument beter te herkennen als belangrijk cultuurhistorisch element in het landschap.

Ecologische verbindingszone als onderdeel van nationaal netwerk

De langverwachte ecologische verbinding tussen de Katwijkseweg en de A44 bij knooppunt Ommedijk (Maaldrift) loopt straks langs en over de tankgracht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de ecologische verbindingszone. De verbinding wordt aangelegd, zodat planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Dat is onderdeel van het nationale beleid om in heel Nederland een ecologisch netwerk tot stand te brengen. De verbinding zorgt voor een natuurlijke leefomgeving voor verschillende diersoorten, zoals vleermuizen, waterspitsmuis, blauwborst, rietzanger, rugstreeppad en libellen. Zo komen we tot een ecologisch sterke en recreatief aantrekkelijke Groene Zone.

Het Rijkvastgoedbedrijf financiert de werkzaamheden rondom de tankgracht. De Provincie Zuid-Holland subsidieert de aanleg van de ecologische verbindingszone.